2015. július 18., szombat

18.fejezet

TizennyolcDr. Gast unottan hevert az ágyán a cellájának nevezett helységben, és az elmúlt két nap során harmadjára nézte meg ugyanazt a holodrámát. A Magas Szelek című darab őrült huzaljárókról szólt, akik a közönség szórakoztatása érdekében rostköteleken lendültek át Coruscant egyik épületétől a másikig. Természetesen, a történet tragikusan ért véget; a birodalmi filmkészítők egyértelműen sugalmazták az üzenetet, milyen véget érnek a hasonló vakmerő mutatványok.
Az ajtón túlról beszédfoszlányok szűrődtek be; valaki az őrrel tárgyalt.
Szüneteltette a holót. A főszereplő – akit Tetran Cowall játszott – arca megmerevedett, pontosan a halál pillanatában.
- Szabad – kiáltott ki Gast.
Nawara Ven lépett a cellába.
- Holnap indul a Narrával a Coruscantra. Senki sem szeretné, ha Solo tábornok flottájának érkezésekor még itt tartózkodna. – Egy zsinórokkal összeragasztott csomagot dobott a nő lábai elé. – Maharg Tulis, lakberendező az Alderaanról. Át fog menni mind az Új Köztársaság, mind a Birodalom ellenőrzésein.
Gast nem mutatta érdeklődését a csomag iránt.
- Micsoda ronda név – fanyalgott.
- Illik a viselőjéhez.
- És mi van a pénzemmel?
- Nagyon remélem, nincsen rá szüksége, vagy ha mégis, az Új Köztársaság károsultjainak adományozza. Így lenne tisztességes. Az első lépés afelé, hogy megszabaduljon attól, akivé vált.
- Megtartanám a pénzt.
- Ahogy óhajtja, de én nem vagyok többé hajlandó megvédeni önt saját magától. – A twi’lek elmosolyodott. – Holokomon megkeresik majd a pénzzel kapcsolatban. Milyen váltóban szeretné, köztársaságiban vagy birodalmiban?
- Természetesen birodalmiban. Miért, mire számított?
- Így is fog történni. Amint a flotta megérkezik, maga indul a Coruscantra.
- Szükségem van egy testőrre. Félmillió kredittel a zsebemben szaladgálok, nem lenne jó, ha kirabolnának. Az rossz fényt vetne a maga dédelgetett Új Köztársaságára is.
A twi’lek bólintott.
- Teljesen igaza van. Én leszek a testőre, de csak Coruscantig. Amint odaértünk, maga azt csinál, amit akar, felbérel mást, vagy repül is egy másik világra, mit bánom én.
- Hát… úgy gondolom, végeztünk.
Ven kilépett a cellából és bezárta maga mögött az ajtót.
Gast felbontotta a csomagot, majd szemügyre vette a benne rejlő iratokat. A meghamisított személyazonosítója szerint lakberendező volt, aki szülőföldje, az Alderaan elpusztítása után nyolc évig beutazta a galaxist. Egy engedély megengedte neki, hogy félmillió új köztársasági kreditet vagy annak megfelelő összegű váltópénzt hordjon magával. Tagja volt különböző dekorációs ligáknak.
Elégedetten visszaült az ágyára. Egy vagy két nap, és megszabadul Zsinjtől, a Lázadóktól, és ettől az egész borzalomtól.


Wedge végigtekintett a Mon Remonda pilótáin. A Zsiványkommandó és a Lidérc osztag szinte teljes egészében jelen volt; csak egy embert veszített, egyet pedig csak ideiglenesen. A Lándzsa és Üstökös osztagok túlélői, akiknek még az Iron Fist robbanása előtt sikerült kivonni magukat az ütközetből, is megjelentek.
Ez volt az utolsó alkalom, hogy a négy osztagot egybevonták. Kimerült, de mégis ünnepélyes és diadalittas pillanatok voltak ezek.
Dacára a veszteségeknek, az Iron Fist megsemmisült.
- Kezdeném a pilótákkal – szólalt meg. – Szomorúan jelentem, a Lándzsa és Üstökös osztagok csaknem teljesen odavesztek. Akiknek a roncsait nem tudtuk beazonosítani, ütközetben eltűntnek nyilvánítottuk. A sérült Zsivány, Asyr Sei’lar már baktakezelés alatt áll, idő kérdése, hogy felépül, az orvosok szerint a balesetnek semmi szövődménye nincsen jövőbeli egészségére nézve.
- A legtöbb Zsivány és Lidérc egy ismeretlen űrjármű adatforgalmát észlelte a Selacronról való távozásunkkor. Ez egy hosszú üzenet Lara Notsiltól, amit röviddel a halála előtt rögzített. Tartalmazza az összes leírást Zsinj hadműveleteiről és agymosási technikájáról is, így a Hírszerzés könnyedén elháríthatja a veszélyt Coruscanton. Többé nem kell rettegnünk, hogy Tal’dira és Nuro Tualin halálához hasonló tragédiák bekövetkeznek. – Megakadt a szeme Hornon és Tyrián. Láthatóan mindkettőjüket megviselte, hogy saját bajtársaikat voltak kénytelenek megölni, de Wedge mégis bizonytalanságot vett észre rajtuk. Corran mindig tudta, ki a felelős egy-egy bajtársa elvesztéséért, míg Tyria csak most látszott ugyanezt megérteni.
- Rengeteg dicséretet kaptunk cselekedeteinkért – folytatta Wedge -, de ezekről majd később. Először is, el kell mondanom, miben értett egyet egyhangúlag a Flottaigazgatóság és a Pilóták Igazgatótanácsa – hogy az itt jelen lévők az utóbbi időben túl sok mindenen mentek keresztül. Az osztagcserék egy, de legkésőbb két nap múlva kihirdetésre kerülnek. A Zsiványkommandó egy ideig bolygó körüli szolgálatra lesz beosztva. A Lándzsa és üstökös pedig visszatér a Coruscantra, ahol újra tudnak szerveződni.
Az Arc keze lendült a magasba.
- A Lidércekkel mi lesz? A Mon Remondán maradnak?
- Nem. A Lidércek számára vannak jó és rossz híreim is, és pár kérdés, amit mindenkinek önmagával kell megvitatniuk. Arc, a parancsnoksága új szintre lépett. Ön mostantól Loran parancsnok.
Baráti hátba veregetések érkeztek az Arcnak a hozzá legközelebb ülő Lidércektől. Dia meg is csiklandozta őt, amitől az Arc arrébb húzódott, de rövidesen mégis összekulcsolták egymás kezét.
- És mi a jó hír? – kérdezte az Arc Wedge felé fordulva.
- A rossz hír az, hogy a Lidérc osztag mától megszűnik X-szárnyú alakulatként létezni.
Az Arc kihámozta magát Dia szorításából, és úgy a székébe roskadt, mintha most kapott volna fejrúgást Kelltől.
- Micsoda? De uram
Wedge csalódott mormogásokat hallott maga körül, és nem csak a Lidércektől.
- Azért nem olyan rossz a helyzet, mint ahogyan elsőre hangzik. Kiváló munkát végeztek, olyan változatos küldetéseket végrehajtva, amiket csak kevesen tudnának teljesíteni egy X-szárnyúval. Még Cracken tábornok, a Hírszerzés fejének az elismerését is sikerült kivívniuk. Kommandósok, felcserek, pilóták – bármilyen szerepkörben is fordultak meg, átlagon felül teljesítettek. Ráadásul, kisebb felhajtással, mint a többi osztag. – Bocsánatkérően nézett rájuk. – Egyértelmű, hogy a Pilóták Igazgatótanácsa, nem csak hogy szeretné megköszönni az elvégzett munkát, de biztos helyük van bármelyik másik ágazatban a Flottán belül. Ha pedig azt szeretnék, hogy a Lidérc osztag újra összeálljon, örömmel és köszönettel zöld utat adnak az ötletnek. Cracken tábornok személyes háláját küldi, és semmi akadályát sem látja annak, hogy a Lidércek tagjai továbbra is egy csapat maradjanak.
- Én visszatérek a Lidérc osztagba – jelentette ki Janson. – Így állapodtunk meg.
- Wes, a Lidérceknek nincs szüksége rád – vigyorgott Wedge.
- Úgy van – helyeselt Elassar -, nincs szerencséje, uram.
- Nem szeretem, mikor mindent komolyan vesz - csatlakozott Dia.
- Nem szeretjük, amikor csámcsog evéskor – jegyezte meg Gebe.
- De a feneke hiányozni fog – zárta a sort Shalla.
Janson önelégülten vigyorgott, vette a lapot, és fogadta a Zsiványok és Lidércek baráti kézfogásait és hátba veregetéseit.
- Azok a Lidércek, akik nem fogadják el Cracken tábornok ajánlatát, Wesnél jóval személyesebb körülmények között megindokolhatják döntésüket – mondta Wedge. – Függetlenül attól, hogy ki merre képzeli el a jövőjét, este mindenkit várok a társalgóban egy utolsó italozásra. Megünnepeljük, amit letettünk az asztalra, és iszunk a jövőbeli terveinkre.
- Most pedig, térjünk át a dicséretekre. Dorset Konnair, lépjen elő…


Az Arc a társalgó bárpultjára könyökölt, érezte, amint a brandy utat talál magának gyomrába, és belülről melegíti őt.
Italra sem lett volna szüksége ahhoz, hogy megmelegedjen. A társalgó tömve volt pilótákkal és barátokkal – de nem is csak velük, szerelők, a kisegítő személyzet tagja és asztromechanikus droidok is sürgölődtek a teremben. A sok test melege egy mon kalamári számára elviselhetetlen hőmérsékletűre hevítette a helységet.
Vége van. Holnap megváltozik az élete, mindent és mindenkit, ami hosszú idő óta körbevette őt, elhagy.
- Hogy halad a szavazás? – tudakolta Wedge.
- Eddig úgy áll, hogy együtt maradunk – válaszolta az Arc. – Még nem mindenkivel sikerült beszélnem, de nagy valószínűséggel a Lidércek Hírszerző Lidércek lesznek.
Wedge bólintott.
- Talán mindenkinek így a legjobb. A Köztársaságnak szüksége van az olyan alakulatokra, mint a Lidércek. Ezt már odafent is belátták végre.
- Ami azt jelenti, hogy Ackbar admirális békén hagyja? Elfogadja tőle a tábornoki kitüntetést?
Wedge elmosolyodott.
- Érkezett tőle egy gratuláló levél. „Tudtam, hogy maga nyeri a fogadást”, írta. „Miképpen voksolhatok egy olyan vadászosztag ellen, ami megszolgálta a magáét?”
- Na, ez az.
Donos verekedte át magát a tömegen, és megállt előttük. Kezet nyújtott az Arcnak.
- Már gratuláltál.
- Igen, de most elköszönni szeretnék.
- Maradsz a Flottánál?
- Természetesen. A repülés az egyetlen vágyam. - Közömbösen vállat vont.
- X-szárnyúak?
- Remélem. Már beadtam a kérelmemet pár szabad osztaghoz.
- Egy pillanat – szólt közbe Wedge. – Elfelejtettem megemlíteni. A kérelme már ma elfogadásra került. Tagja az egyik osztagnak.
- Melyiknek?
- A Zsiványkommandónak.
Donos meglepetten hőkölt hátra.
- Viccel.
- Nem. Ha viccelnék, azt mondanám: „a következő jelentkező Kettch, egy ewok”. Érzi a különbséget, ugye?
Donos ajkai némán szavakat formáltak, végül csak annyit tudott kinyögni:
- Köszönöm, uram.
- Légy üdvözölve. Beszélgess az új bajtársakkal. Talán nem leszel annyira elszigetelődve tőlük, mint az előzőektől.
Donos nehézkesen elmosolyodott.
- Igen, azt hiszem, már kezdhetem is gyakorolni a társasági életet.


A Coruscantra való érkezés eseménytelenül zajlott, de Dr. Gast, látván az egykori birodalmi székhelyet, izgalommal meredt a magasra emelkedő, eső áztatta épületekre.
Nawara Ven – aki mellette ült, de elég messze ahhoz, hogy ne zavarja meg a nő privát szféráját -, nem osztozott ebben a lelkesedésben. Csak némán a helyén maradt, teljesen hidegen hagyta a látvány. Gastet kárörömmel töltötte el, hogy egy nem emberi lény végre az ő kénye-kedve szerint ugrál.
Egy órával később már maguk mögött hagyták a szokásos határellenőrzést. A barlangszerű, szövevényes járatokban megerősített transzparacél barikádok választották el Coruscant városhatárát a határon kívüli résztől, nehogy valaki észrevétlenül és a vámot nem befizetve átsurranjon.
- Innen, merre tovább? – kérdezte Ven.
- Korábban kellett volna felkelnie ahhoz, hogy elmondjam – vágott vissza Gast. – Abban viszont biztos lehet, hogy jó messzire a Lázadó világoktól. Messzire a bűzlő, modortalan twi’lekektől. Valahol, messze, ahol az orvostudomány a megfelelő megbecsülésben részesül.
Ven higgadtan bólintott.
- Akkor tudom, hová megy.
- Nem, egyáltalán nem tudja.
- Fogadjunk félmillió kreditben, hogy megnevezem azt a bolygót.
Gast mogorván bámult rá. Két utazótáskáját az ellenőrzőpont pultjára.
Az ellenőrzőpontban dolgozó korosodó férfi végighúzott egy detektort a két táskán, majd felnyitotta az elsőt, és átvizsgálta vele a régi személyazonosságából származó tárgyakat.
A második táskában az új életének kellékei voltak, a férfi hirtelen félúton abbahagyta a vizsgálódást. Kíváncsian pillantott Gastre.
- Ez mi? – kérdezte.
- Pénz. – A nő átnyújtott neki egy kártyát. – Itt van az engedélyem, hogy szállíthatok nagy összegű pénzt.
- Nem az összegről beszélek – mondta a dolgozó. – Ezek birodalmi kreditek.
- Természetesen.
- Ezt a pénznemet a Coruscantra hozni csempészetnek minősül – magyarázta, megkocogtatva a kreditlapokat.
- A Coruscant törvényei szerint, nagy értékű birodalmi kredit csempészése egyenlő a zendüléssel – tájékoztatta őt Nawara Ven. – És ez sokkal nagyobb bűn, mint szimplán csempészni. Legalább életfogytiglani börtönbüntetés sújtja az elkövetőt.
Az ellenőrzőpontban ülő férfi intett a kezével. A biztonsági őrök megindultak Gast felé.
- Mindvégig erre játszott – suttogta a nő.
Nawara Ven szenvtelenül válaszolt.
- Nem. Csak engedtem, hogy azt tegye, amit szeretne. Megmentettem az életét. Egész jól el is tartottam.
Gast kiköpött. Ragacsos nyálfolt tapadt meg a twi’lek arcán.
Nawara Ven zsebkendőt húzott elő, és mintha a nyál mérgező lenne, azon nyomban le is törölte magáról.
Erős karok ragadták meg és hurcolták el Dr. Gastet.


Han Solo és Wedge Antilles lábaikat a műszerfalra téve üldögéltek a Millenium Falsehood pilótafülkéjében. A hajó és a dokk összes fényét lekapcsolták, beleértve a határolómezőt is, ami korlátlan kilátást biztosított a velük szemközt ragyogó csillagokra.
- Mit fogsz csinálni vele? – kérdezte Wedge.
- Öööö… kivel?
- Hát a Falsehooddal.
- Hát, tulajdonképpen, már semmit sem tudnék kezdeni vele – válaszolt Solo. – Ő az Új Köztársasághoz tartozik. De ha rám hallgatnak – márpedig miért ne tennék? – berakják egy múzeumba, mint a Falcon másolata. Az öreglányt amúgy sem adományoznám oda senkinek.
- Miféle öreglányt?
- Jól tudod te azt.
A komegység életre kelt, mindkettejüket meglepve.
- Solo tábornok, itt a parancsnoki híd beszél.
Solo megnyitotta a kommunikációs csatornát.
- Itt Solo.
- Itt a kommunikációs tiszt beszél. Helyzet van.
- Halljuk.
- Még régebben megkért minket, hogy minden nekünk címzett adást hangszűrővel vizsgáljuk át, hátha Lara Notsil jelentkezik.
- Így van.
- Senkinek sem jutott eszébe leállítani ezt a szűrést Notsil halálát követően. A legutóbbi ugrásunkat követően egy rögzített adást fogtunk. Engedje meg, hogy átküldjem, uram.
- Egy pillanat. – Solo felkapcsolta a lámpákat, és aktiválta a Falsehood vevőegységét. – Jöhet a felvétel.
A terminál életre kelt. Egy adatképernyő villant fel, az adat forrását megjelölendő. Még mielőtt a Mon Remondához érkezett, Koréliáról küldték a felvételt egy nappal ezelőtt; egyértelmű volt, hogy a címzett Myn Donos, az Új Köztársaság Flottájának pilótája volt. Az adatok eltűntek, helyét egy hologram váltotta fel.
A megjelenő hölgy vállára omló vörös haja elbűvölő szépséget kölcsönzött neki, ajkaira egzotikus mosoly ült ki.
- Helló, Myn – köszöntötte a címzettet. – Rég találkoztunk.
Solo és Wedge egymásra néztek.
 - Ez Notsil – mondta Solo.
Wedge az adatforgalomra pillantott.
- Nem, Kirney Slane-nek hívják.
- De téged ez annyira nem lep meg, igaz? – kérdezte Solo sejtelmesen.
- Visszatértem Koréliára – folytatódott a felvétel – az után, hogy annyi éven keresztül szaladgáltam a galaxisban.
- Évekig? – szólt közbe Solo. – Nem inkább csak pár napig?
- Eléggé koréliai az akcentusa – vélekedett Wedge.
- Én azért nem hiszem el.
- És tudom, amilyen kapcsolatunk volt nekünk, kettőnknek, többé már szóba se akarsz állni velem. De meg akarom tudni, volt-e legalább egy minimális esély kettőnk számára. Azt hiszem, én kész vagyok újrakezdeni. – Remény csillant a nő szemeiben, és megértés. – Itt várlak, az üzenetben megadott helyen, pár hétig. El akarom kezdeni egy siklóvállalat kiépítését. Van egy Sentinel-osztályú siklóm, amit még használtan vettem. Van egy másodpilótám, akivel igazán találkoznod kéne, neki van egy asztrodroidja, akit már ismersz. Lépj velem kapcsolatba, akár elutasítod, akár nem az ötletet. Bárhogyan döntesz is, én elfogadom.
A felvétel véget ért.
- Maradjatok vonalban – utasította a csatorna másik végén lévő hidat Solo, majd kikapcsolta a mikrofont. – Azt mondtad, mikor elrepültél az X-szárnyúja felett, nem láttad jelét annak, hogy megmenekült.
- Hát, nem utalt rá semmi, még az alapvető komjelzés sem – bólintott Wedge.
- Vagy megsérült harc közben, vagy ő intézte úgy, hogy ne is sugározza azt a komjelet.
- Valószínűleg. Amikor megnéztem a roncsot, az fejjel lefelé hevert a parton, de nem láttam, hogy ülne benne valaki.
- Ami azt jelenti, hogy Lesarkított Körív hercegnő, a képmutatás bajnoka megint alkotott. Szinte hihetetlen.
- Talán, de őszintén, én hiszek abban, hogy ennek boldog vége lesz – mondta Wedge. – Legalábbis nagyon remélem. Ezenkívül, egyik oldalamon ott áll a Lidérc osztag, másikon meg Han Solo, hogy tudnám magamat megóvni a képmutatástól?
- Ott a pont – mutatott rá Solo. – Notsil még visszajöhet. Az, hogy mit tett birodalmi kettős ügynökként, az semmi ahhoz képest, amit tett értünk.
Wedge fejcsóválva válaszolt.
- Egyetértek veled, de a törvény nem ilyen elnéző. Hamis személyazonosságot felvéve hűséget esküdött az Új Köztársaságnak, ezalatt mindvégig titkos információkat szivárogtatott rólunk a Birodalomnak. Mi ez, ha nem árulás? A legenyhébb penitencia, amit kaphat ezért, a halálbüntetés. Annak ellenére, hogy mit tett értünk. Annak ellenére, hogy már nem teljesen ugyanaz, aki Trigit admirális alatt volt.
- Igazad van. – Solo újra aktiválta a mikrofont. - Kommunikáció, az egyezés Lara Notsil hangszínével csak puszta véletlen. Notsil halott. Világos?
- De uram, az egyezés kilencvenkilenc egész kilencszázkilencvenhét…
- Tudod mit? Felküldöm Csubakkát, ő majd elmagyarázza helyettem, amit mondtam.
- Nem szükséges, uram. Megértettük.
- Továbbítsátok a felvételt Donos hadnagynak, majd töröljétek az adattárból. Semmi sem maradhat az archívumban. Érthető?
- Teljes mértékben, uram.
- Solo kilép. – Felállt. – Van még egy óránk a Coruscantra érkezésig. Gyere, meghívlak egy italra.
- Megengedem, hogy meghívj.
Miközben lefelé sétáltak a Falsehood rámpáján, Solo átkarolta Wedge-t a vállánál.
- Mint koréliai a koréliainak, tudod-e, miért a legjobb tábornoknak lenni?
- Fogalmam sincs.
- Rengeteg helyzet van, amiben azt csinálhatsz, amit akarsz. – Solo átnyúlt Wedge válla fölött, és összeborzolta a haját.
Wedge kiszakította magát a karjaiból.
- Hé, hagyd abba.
- Nem vagyok köteles abbahagyni. Megpróbálkozhatnál ezzel a tábornokosdival. Tetszene.
- Nem hinném.
- Akkor kénytelen leszek küldeni egy üzenetet Ackbar admirálisnak, melyben elmondom, hogy erre a rangra születtél.

- Tábornok, ha ezt meg mered tenni…

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése