2014. augusztus 8., péntek

13.fejezet




Tizenhárom



 


Lara felgyorsított, hogy minél hamarabb elérje a Falsehoodot. Nem tudta megjósolni, a többi TIE mit akar csinálni, de úgy tűnt, a legtöbbjük lelassít. A megmaradó három – a szárnyembere és két Egy-Nyolcvanegyes – mögé zárkózott.
- Csak nem ideges, hadnagy? – kérdezte Fel báró.
- Ideges, nehogy csalódást okozzak önnek – válaszolta Lara.
- Csak hogy ne mondhassa, hogy udvariatlan volnék – mondta Fel -, ön repülhet rá először.
Lara igyekezett higgadtnak és érzelemmentesnek mutatkozni.
- Köszönöm, uram. – De a szavak úgy érződtek a szájában, mint a keserű epe.
Tisztában volt vele, mi történik éppen. Ez egy próba volt. Ha látják, hogy el meri pusztítani a Millennium Falcon kiköpött mását, az bizonyítaná nekik hűségét.
Ami azt illeti, mindent meg fog tenni. El fogja találni a Falsehoodot nem is egyszer, de kétszer, háromszor is.


- Millennium Falcon, itt a volt Lidérc Kettes. Készülj a halálra.
Az üzenet forrása, az elöl haladó TIE elfogó tüzet nyitott.
Lara volt az. Donos megremegett. Be tudta célozni őt, le tudta volna lőni mindegyik TIE-t, de nem sikerült kényszerítenie magát arra, hogy meg is tegye.
Zöld lézertűz vágódott ki a vadászgépből. Csak az egyik tudott lőni. Az első néhány lövedék célt tévesztett, de a sugarak szépen lassan elindultak a Falsehood irányába – a következő pillanatban a teherhajó megremegett a találatoktól.
Az első TIE páros elzúgott felettük, és elindultak, hogy visszaforduljanak, amikor a második páros is megérkezett. Új hang harsant fel a komlinkben:
- Ha jól tippelek, Solo kapitány, igaz? Ha most azonnal megadja magát, megkíméli a legénysége életét.
Donos hallotta ezt a hangot azelőtt, még az Implacable elleni küzdelem során. Soontir Fel báró. Felpillantott a felső lövőállásba a parancsnokára. Wedge-et személyes kapcsolat fűzte Felhez, azonban hogy mi alakulhatott ki köztük a Zsiványkommandóban együtt töltött idő alatt, azt Donos nem tudhatta. És ahogyan ő is habozott Lara esetében, Wedge sem volt hajlandó rálőni Felre.
Donos alig tudta elfojtani vigyorát. Jó volt látni, hogy olykor-olykor nem csak őt gyötrik kétségek.
Végül még valaki beleszólt a komlinkbe: Han Solo.
- Fel báró. Még mindig azt gondolja, hogy a legjobb birodalmi pilóta Vader után? Mikor még én is Zsivány voltam, nem kérdőjeleztem meg ezt a tényt, azonban elárulom, hogy ebben a csatában éppen a legjobb ellen küzdök – maga viszont még csak a sisakját sem fényezheti ennek a személynek.
- Ugyan, hisz sosem lehet tudni – válaszolta Fel. – Lehet, hogy nem én vagyok a legjobb, de legalább annyi tapasztalattal rendelkezem, hogy eltakarítsam magát az útból.
Eközben ő és szárnyembere folyamatosan tűz alatt tartotta az ellenfeleiket – húsz TIE elfogóval karöltve.


Donos képtelen volt célozni, miközben a Falsehood pörögni kezdett vízszintes tengelye körül. Felismerte azonban a taktikát – a fordulással a hajó nehezebb célpontot nyújtott.
Fel és szárnyembere azonban nem tágított, előbb hátul, aztán elöl találták el a Falsehoodot. A teherhajó körül izzó energiapajzs fokozatosan halványult, ahogyan a találatok rohamosan emésztették. Donos válaszul leadott lövései célt tévesztettek ugyan, de így még képes volt a következő hullámban érkezők felé fordulni. Lövései keresztülhatoltak egy napelemen, végtelen pörgésbe kényszerítve hordozóját. A monitoron a találatot kapott gép eltűnt, a távolban, utolsó feljegyzett tartózkodási helyén űrszemetet szétküldve felrobbant.
De helyette még több TIE tnt fel, a Dreadnaught növekvő sziluettjével együtt.


Nyikorgó érdeklődéssel figyelte az ablakon túli világot, miközben az forgott körülötte. Visszaváltott a droidok megszokott hanglejtésére.
- Én megmondtam. Ha emberi lény volnék, mér rég átestem volna a kezelőpultján.
Csubakka felé fordult és rámordult.
Nyikorgó csodálattal fordult a vuki felé – már amennyit látott belőle az általa viselt abszurd és túlméretezett maszkon keresztül.
- Miért, hisz ez a legszebb szó, amit eddig nekem mondott. Tényleg úgy hangzott, mint ő?
Csubakka igenlő választ adott.
Nyikorgó megnyugodva ült le. Amennyi időt töltött azzal, hogy analizálja és lemásolja Solo kapitány hangmintáját, úgy látszik, megérte a fáradtság. Nemcsak, hogy tökéletesen megtévesztette Fel bárót, de még Csubakka elismerését is elnyerte.
A Falsehood megrázkódott, kemény tárgyak ütköztek a burkolatnak, ami további ellenséges aktivitást jelzett.
- Csubakka, nem csinálhatnánk végig mindezt az ellenség beleavatkozása nélkül?
A vuki egy pillanatig értetlenül bámult rá.
- Hogy is gondolhattam volna…


Az utolsó TIE is befejezte az első rárepülését. A Falsehood mögött gyülekeztek, hogy újból lecsapjanak. Az őket a bolygó légköréből kikergető osztag visszakanyarodott a másik irányba, ami jól mutatta, hogy a Falsehood levadászása a Reprisal által ideszállítottakra marad. Donos aggódva ellenőrizte a rendszereket. Alig hitte el, hogy egy ilyen roham után még életben vannak.
Ha minden igaz, először Larának és szárnyemberének kell ideérnie. Már csak másodpercek voltak hátra a lőtávolságig.
- Parancsnok? – kérdezte Donos. – Mi a véleménye Laráról?
- Ha végrehajtjuk a kitérő manővert – mondta Wedge -, és az ugrási pont felé tartunk, könnyen elkövethet egy hibát. Célozzunk az egyik szárnyára. Hatástalanítsuk őt, de ne öljük meg.
- Ha megbocsátanak, uraim – ez most Nyikorgó volt -, ne engedjék, hogy Notsil szétlőjön minket.
Lara elfogóvadászából és a szárnyember felől újabb lézertűz indult meg. Donos a szeme sarkából látta, hogy egy hidrokulcs zuhan feléje az alagútból, és már nem volt ideje kitérni; szerencsére a bordáit találta el, nem a fejét, de még így is felnyögött a fájdalomtól.
- Mi történik? – kérdezte Wedge, és Donos el tudta képzelni szigorú ábrázatát. – Nyikorgó, teljesen összekuszáltad a logikai áramköreidet?
- Nem, uram. Hosszú történet. Csak bízzon bennem. – A droid hangja különösen magabiztosnak tűnt. – Értem a dolgom. Hogy micsoda… Csubakka üzeni, hogy harminc másodperc a kitérő manőverig.
Donos Lara irányába fordult, és addig nem lőtt, míg a célkereszt a szárnyra nem mutatott. Mikor ez megtörtént, eleresztette a lövedéket. A célzás nyomán csak a szárnyembert sikerült súrolnia, amitől az kisodródott, s eltűnt szem elől.
Csak egy vakító tűzgömb ragyogása jelezte, hogy Wedge szénné lőtte.


Az Iron Fist hídján Zsinj és Melvar érdeklődve követték a Repsrisal holokom-forgalmát. Úgy tűnt, a Millennium Falcon a vesztébe repül, a TIE-ok hordája megfékezhetetlenül özönlött a koréliai hajóra.
- Gyerünk, gyerünk – zihálta Zsinj türelmetlenül. – Csald ide a Mon Remondát. Ha nem csalod ide, meghalsz.


- Tíz másodperc… - jelentette Nyikorgó. – Kilenc… Nyolc…
Csubakka rádörrent.
- Akarja, hogy én végezzem el a kidobást. Rendben. - Nyikorgó fémkezei a konzolból kiálló kapcsoló felé mozdultak. – Négy… Három…
Csubakka megszüntette a forgást. A Falsehood megremegett Fel találatától.
- Egy…
Nyikorgó meghúzta a kapcsolót.


A hajó jobb oldala, mely a Falsehoodot a YT-2400-hoz hasonlatossá tette, hirtelen mozgásba lendült. A robbanóanyagok villanásával kísérve vált le a hajóról.
Csubakka élesen balra rántotta a botkormányt. A hajó kiegyenlítői alig-alig tudták enyhíteni a kilencven fokos fordulattal járó erőhatást. A TIE-ok hirtelen leszakadtak a Falsehoodról, köszönhetően a manővernek. A leváló rész tovább folytatta útját a Reprisal felé.
- Konnair repülőtiszt – szólalt meg Nyikorgó -, amint készen áll, indulhat.


Lara és Fel villámgyorsan ellenkormányoztak, hogy a Falsehood mögé kerüljenek. Tartották alakzatukat, melynek köszönhetően lehetetlen volt őket becélozni.
- Valami van a Falconon, pont ott, ahonnan az a sok szemét levált… ez… ó!
Lara látta azt a „valamit”, egy A-szárnyú vadászgépet, amint kilőtt a Falsehood burkolatáról, és egy A-szárnyú sebességével elhúzott mellettük.
- Ne hagyja elkalandozni a figyelmét, Pethotel – mondta Fel. – Maradjon az elsődleges célponton.
- Miattam ne aggódjon – biztosította őt Lara, és közelebb húzódott a Falsehoodhoz.
Fel szárnyembere az A-szárnyú üldözésére indult.


 A Reprisal hídján a a kapitány és a legénység ámuldozott a Falsehood mozdulatain.
- Felénk tart, uram – jelentette a fegyverkezelő -, ami azt jelenti, visszatér eredeti útirányához. Ami egyenesen az ágyúcsöveinkbe mutat.
- Utasítsa a TIE-okat, hogy tereljék felénk – rendelkezett a kapitány, egy termetes ember, aki addig nem térhetett vissza a Coruscantra, szülőhazájába, míg a Han Solóhoz hasonló söpredéket ki nem irtották. – Azt nem akadályozhatjuk meg, hogy Fel tüzet nyisson rá, de a győzelmet még elvehetjük tőle. Mi a helyzet azzal a törmelékkel?
- Ütközőpályán velünk – jelentette a szenzorszakértő -, de súlya és sebessége elhanyagolható sérülést tud okozni a pajzsainknak.
- Nagyon jó.


Lara és Fel tovább záporoztatták a teherhajót lézerrel, olyan sebességgel törvén előre, amire csak egy TIE elfogó képes. A megmaradt TIE-ok vagy próbáltak a Falsehood útjába állni, vagy megkíséreltek egy rárepülést, vagy elindultak vissza, a Reprisal felé.
De Dorset Konnair továbbra is mögöttük maradt, zivatarként megeresztve lézertüzét, több TIE-t elsöpörve ezzel, mint amennyit látszólag le lehet lőni ilyen helyzetben. Fel szárnyembere mindhiába próbálta hatástalanítani rohamait.
Donos képtelen volt eltalálni Larát, inkább Felre koncentrált. Ugyanakkora sikerrel járt a férfi elpusztítása, mint amekkorával Laráé. A Falsehoodot ért találatok újabb és újabb vészjelzőt indítottak be.
Csubakka továbbra is a Reprisal felé tarott. A hiperűrugrás felé vezető pálya egyenesen a Dreadnaught ágyúiba vezetett. Donos fejcsóválva kényszerítette magát arra, hogy valós idejű gondjaival foglalkozzon. Ha az egyik löveg eltalálja őket, már úgyis meghal azelőtt, mielőtt bármit is érezne.


Zsinj figyelte a koréliai teherhajó útját. Görcsösen szorított egy munkaállomást, mintha abba akarta volna belevezetni idegességét.
- Hol marad már a Mon Remonda? – kérdezte. – Pethotel azt mondta, hogy a Millennium Falconnak mindig akad nagyobb kísérete.
- Lehet, hogy hazudott – vélekedett Melvar -, vagy csak stratégiát váltottak.
- Nem, ennek nincs értelme. Miért nem hívja már a cirkálót? És a Reprisal miért foglalkozik azzal a törmelékhalommal?
Melvar a Reprisal felől érkező adathalmazra fordította tekintetét.
- Az ott nem egy hajó része. Ahhoz túl könnyű. A pajzs felfogja.
Zsinj elfordította a tekintetét az adathalmazról, majd jéghideg rettegés futott végig ereiben.
- Lépjen kapcsolatba a Reprisallal! Utasítsa őket, hogy lőjék szét azt a roncsot, most azonnal!


A Falsehood oldaláról leváló űrszemét éppen akkor ért össze a Reprisal pajzsával.
A hajó belsejében egy nyomásérzékelő szenzor találatot jelzett, ezzel élesítve a szeméthalomra erősített robbanótöltetet.
A bomba, amit eredetileg Zsinj egyik comkini épületének szántak, jóval erősebben robbant fel, mint amennyire a védőpajzs el tudta volna viselni azt.


A Falsehood ablakai beengedték az oldalról érkező erős fényt. Donos Lara TIE-a felé pillantott.
A Reprisal orra tűzviharban tűnt el.
Felcsipogott a kom. Nyikorgó volt az.
- Jó hírem van: a Lidércek ideértek.


Nyikorgó elnémította a kom mikrofonját, majd Csubakkára nézett.
- Nem említette, hogy az egy bomba.
Csubakka válasz gyanánt elbődült.
- Nem, ez nem tűr halasztást. Én is a küldetés része vagyok! A harc része, és kárt tettem egy másik élőlényben, holott ezt nem szabadna. Fogalmam sincs, miképp fogom ezt elviselni!


Az Arc átvezette a Lidérc osztagot a Reprisal lángoló testén át a hajó jobb oldala felé, ahol a Falsehood próbálta lerázni magáról támadóit. Az X-szárnyúak már támadó pozícióba húzták szárnyaikat, és alakzatba rendeződtek.
- Tűz! – kiáltotta.
Tizennégy protontorpedó indult meg a TIE-ok tömege felé. A lövedékek gyorsan átszelték a Lidércek és ellenfeleik közti távolságot. Az elöl haladók könnyűszerrel kitértek előlük, de a mögöttük jövők többsége már nem volt olyan szerencsés, hogy reagálni tudjanak. Az Arc tíz találatot számolt meg, miközben a TIE-ok szétszéledtek, majd párokra osztódva viszonozták a rájuk zúduló tüzet.
- Másodjára már nem sikerülhet – vélekedett az Arc -, váltsunk át a Kettes Célpontra. Tüzet nyiss. – Újabb tizennégy torpedó lőtt ki a Dreadnaught felé, a Reprisal testén megannyi apró robbanás villant fel, de az Arc nem tudta megállapítani, mennyire sérültek meg a csatahajó pajzsai. – Osztódjatok párokra.


A Mon Remonda hídján Han Solo a parancsnoki székben ült, és érezte, hogy gyomrát egyre hidegebb félelem járja át. A Falsehood felől érkező adás jól mutatta a teherhajó menekülőpályáját és a körülötte rajzó vadászgépeket.
Abban a pillanatban csak két TIE ostromolta a Falsehoodot. A Dreadnaught nem avatkozott közbe, nyilvánvalóan az őt ért robbanások jobban foglalkoztatták.
- Elmenekülnek Zsinj elől – mondta, bár szavai nem találtak értő fülre, csak úgy magának beszélt. – Sikerülnie kell. Ugorj már. Hozd már az Iron Fistet, Zsinj.


- Uram – szólt Nyikorgó -, beszéljek a Lidérceknek Laráról?
Wedge habozott. Ha kódolt üzenetben mondanák meg nekik, hogy Lara ül az egyik gépben, és hogy esetleges szövetségesként kell kezelni, nagy eséllyel törhetik fel a kódot. Egy ehhez hasonló szöveges üzenet nagyon kockázatos volt.
- Jelöld meg őt barátként a szenzoron, és küldd el nekik, de csakis adatként – mondta. Egy ilyen kis adatmódosítás nagy valószínűséggel nem jut illetéktelen kezekbe.
- Igenis, uram.


- Én felülről, te alulról – mondta Kell.
- Kísérünk téged – nyugtázta Gebe.
A Millennium Falsehood teteje felé vették az irányt, s tüzet nyitottak az őket üldözőkre.
Kell a célkeresztjét egy kissé magasan tartotta, hogy még véletlenül se találja el az alatta lévő Falsehoodot. Az ellenfele gépének folyamatos mozgása pedig a célkeresztjébe sodorta a gépet…
A célzókomputer színe vörösről kékre váltott, de Kell lehámozta ujjait az elsütőbillentyűről. A Falsehood eldübörgött alatta, és egy olyan szűk fordulóba kezdett, amilyen szűk fordulót csak tudott, hogy minél közelebb maradjon a teherhajóhoz.
Alatta, Gebe eljátszotta ugyanezt a manővert.


A Falsehood minden eddiginél jobban megrázkódott, és Wedge hirtelen széllökést észlelt a hajóban. Fülei bedugultak, ahogyan megváltozott a lőállás levegőnyomása.
- Eltaláltak. A pajzsnak annyi! – kiáltotta vészjóslóan Nyikorgó.
- Csubakka, fordulj! – kiáltotta Wedge.
Az ablakon túl a világ száznyolcvan fokos fordulatot vett. Lara helyett most Fel került a célkeresztjébe.
- Donos, zárja le azt a repedést! Csubi, fordulj a működőképes pajzzsal Fel felé. Lara talán nem fog lelőni minket.
Ami olyan tény volt, amivel számolhattak is. Nyikorgó biztosította, hogy nem fogja megölni Larát, de az eltünedező pajzs remek alkalmat nyújtott a nőnek arra, hogy letörölje őket a galaxis térképéről.


A Falsehood elfordult Lara elől, és az érzékelők szerint a pajzsa megszűnt létezni.
Lőhetett volna, vagy megmutathatta volna Zsinjnek, hogy elárulta őt.
Vagy talán…
Hirtelen elrántotta a botkormányt, túl hamar és élesen ahhoz, hogy belerohanjon a Falsehood védelem nélkül maradt oldalába. A következő pillanatban csak azt látta, hogy megállíthatatlanul pörög, és fülsértő recsegés kíséretében pókhálóként tekergő törések jelennek meg a pilótafülke ablakán.
- Pethotel? – kiáltott Fel a komba. – Nem esett bántódása.
De Lara nem válaszolt.


Zsinj úgy hallgatott, mintha kitépték volna nyelvét, a hitetlenkedése ékesebben beszélt minden szónál. A Reprisal felől érkező adás folytatódott.
A hídról érkező adás természetesen megszűnt, mikor a robbanás felemésztette a hajót, de a szenzoradatok csak úgy csordogáltak hozzájuk.
A Reprisal tönkrement. A bomba felszakította a burkolatot, letépte a hajó orrát, és kivonta a forgalomból a Dreadnaughtot. Az utána érkező protontorpedók már csak szaporították az öreg, megnyomorított hajó gondjait.
De legalább nem mondhatta, hogy nem próbálta meg. A kapitánya a Millennium Falcon felé próbált fordulni, nyilvánvalóan le akarta követni a pályáját, de a fordulással járó energiák úgy törték fel a még ép hajótestet, mint kődarab a diót.
Zsinj teljesen összeomlott.
- Képtelen vagyok elkapni. Nem tudom elkapni Han Solót. Nem ismerem a nyertes formulát. Nincs hozzá elég ötletem.
- A kapcsolat az Egy-Nyolcvanegyesekkel megszűnt - zúgta a fülébe Melvar. – Megparancsoltam nekik, hogy hagyják el a csatateret. De még mindig odaküldhetünk egy másik zászlóshajót, hogy lekövethessük a…
- Nem. Dobjak ki jó pénzt a rosszért? Mire odaérne, Solo már rég fénysebességre kapcsolt. A harcnak vége.
Melvar tisztelgett, majd a vadászgépek irányítójára nézett.
- Üzenem nekik, hogy térjenek vissza a bolygóra. - Hangjában megbánás bujkált.
Zsinj ismerte ezt a fajta megbánást.
Ugyanakkor, ismerte a frusztrációt is. Manapság egyre többször volt ideges, hisz semmi sem sikerült. Semmi.


A TIE-ok továbbra is rajzottak körülöttük, de most már egyértelműen másik irányba tartottak, a bolygó felé.
Mikor már egy gép sem tartózkodott a pilótafülke közelében, Nyikorgó kibújt az emberi maszkból, amit viselt. Ez arra szolgált, hogy megtévessze a gyorsan mozgó, távoli megfigyelőket. Bekapcsolta a komegységet és Han Solo hangjára váltott.
- Lidércek, készüljenek fel a fénysebességre. Lándzsa Hetes, itt az idő, hogy dokkoljon a Falconon.
- Máris ott vagyok, tábornok.
Wedge közelebb hajolt Nyikorgóhoz, hogy csak a droid hallja őt.
- Most dicsérd meg, hogy „Szép menet volt!” – utasította Nyikorgónak.
- Miért, nem tudja, hogy jól csinálta?
- Csak csináld.
- Jól csinálta, Konnair.
- Köszönöm, tábornok.
Dorset Konnair A-szárnyúja elrepült a Falsehood jobb oldala mellett, majd besiklott oda, ahol eredetileg a mentőkabinoknak kellett volna lenniük. Pillanatokkal később Nyikorgó szólalt meg, ezúttal saját hangján.
- Készen állunk.
- Ugye segítesz Donosnak befoltozni azt a lyukat?
- Ha muszáj. Egyik pillanatban még tábornok vagyok, másikban meg már fémműves, ez csodálatos.
Wedge rávillantotta vigyorát.
- Üdv a hadseregben, Nyikorgó.


- Pethotel, jelentkezzen.
Lara felriadt, próbált testi kommunikációval Fel tudtára adni, hogy nem képes beszélni. A báró TIE elfogója pár méterre tőle cirkált, és forgott, de Lara tudta, hogy csak amiatt látszik így, mert valójában az ő gépe pörög.
- Mi… micsoda?
- Megsérült? Hozathatok egy vonóhorgos siklót, hogy elvigye magát.
- Nem, jól vagyok. – Ez volt egy pilóta automatikus reakciója, legyen az akárki, új köztársasági vagy birodalmi egyaránt, és akár igaz volt, akár nem. Sikerült felülnie.
- El… elkaptuk?
- Majdnem. Jöjjön, kísérem. – A bolygó felé fordult, el a pár kilométerre tőlük lángokban álló Reprisaltól.
Lara „eszméletlenségét” sikeresen színlelte. Az adattábla, ami a fegyverzete számára kiadott különös parancsokat továbbította, már a zsebében nyugodott. Hozzávágta sisakos fejét a burkolatnak, csak éppen annyira, hogy ha visszatér az Iron Fistre, kábaságának legyenek megfelelő fizikai jelei.
Megcsinálta. Elmosolyodott, mialatt követte Felt gépével.


Onoma kapitány megállt Solo előtt.
- Sikerült bemérnünk az Iron Fist pozícióját. A bevetés alatt a Mon Delindo egyik különítménye megtalálta.
- Értesítse a Zsiványkommandót és az Üstökösöket, hogy legyenek készenlétben – pattant fel Solo. – Lépjenek kapcsolatba a Mon Delindóval. Ha sikerül kereszteznünk az Iron Fist útját…
- Uram, az Iron Fist kiugrott a rendszerből.
Solót nem lehetett ilyen könnyen meggyőzni.
- Ott hagyják a pilótáikat? Fütyülnek a Reprisalra?
Onoma a kalamáriak módján bólintott.
- Kétségtelenül a bolygó hatóságaira bízza az ügyet. Nézzem szembe a ténnyel, hogy megint kicsúszott a markunkból, tábornok.
Solo csak hitetlenül csóválta a fejét.
- Még csak nem is jött közel a bolygó tömegvonzásához, nehogy elkéssen a hiperűrugrástól. Megijedt.
- Mind a ketten jól tudjuk, kitől fél. Magától, tábornok.
- A hibákat nem becsülik meg, kapitány – morogta Solo, és nem nézett a kalamári szemébe. – Ezen még gondolkoznom kell.


A Millennium Falsehood legénysége – két koréliai, egy vuki és egy 3PO egység – a szokásosnál nyúzottabb külsővel jelent meg a a szállítóhajó rakodórámpáján, valószínűleg arra számítva, hogy a viseltes űrjármű menten lángra kap.
A lézertalálatok nyomán a Falsehood burkolatát karcolások borították, és füst szállt fel a hangár plafonjára.
- Nem rossz – füttyentett Wedge -, de repültem már ennél nyúzottabb járművel is.
- Minden bizonnyal tréfál, uram – vetette ellene Nyikorgó.
Wedge a droid felé fordult.
- Na igen, de most, hogy van egy szabad percünk, elárulnád, miért akartad hagyni, hogy Lara lyukat égessen a burkolatba?
- Hát, szerintem valamit el akart mondani nekünk.
Wedge bólintott, majd Csubakkához szólt:
- Csubi, szabad kezet kapsz. Nyugodtan tépd ki a lábát, és fenekeld el vele.
- Várjon! – sopánkodott Nyikorgó, miközben védekezőleg maga elé tartotta karjait. – Hadd magyarázzam meg.
Meg is magyarázta.


Solo tábornok, Onoma kapitány és Wedge már az eligazítóban várta Donost, és pár percen belül a meglévő kompánia az Arccal és Larával is kiegészült.
- Ez a beszélgetés most Lara Notsilról fog szólni – mondta Wedge. – Mindannyiukat más okból hívtuk ide. Onoma kapitány és Solo tábornok fognak ötletelni. Shalla a Birodalmi Hírserzés technikáit… és mentalitását érintő tudása miatt. Donos, mert kedvelte Larát. Az Arcot pedig színésztehetsége miatt, gondolom, erre nem kell emlékeztetnem.
- Természetesen nem – mosolygott rá nyájasan az Arc.
- A mai nap során – kezdett bele Wedge -, a Falsehoodot a Lara Notsil által vezetett TIE-vadász osztag támadta meg, mely egyértelműen Zsinj erőit erősíti. Nyikorgó, aki kommunikációs szakértőként vett részt az akcióban, észrevette, hogy minden sikeres lézertalálatnál a komegység üzenettöredékeket fogott.
- Tehát a támadás egyben üzenet is volt? – kérdezte homlokráncolva Donos.
- Igen. Valószínűleg módosíthatta egyik lézerágyúját, hogy ilyen formában kommunikátorként használja azt. Továbbá, ahogyan arra következtetni lehet, lecsökkentette a lövedékek erejét – ha nem tette volna, nem hinném, hogy most itt beszélgethetnénk.
- Ez olyasmi, amit Donos is csinált a Halmadnál – mondta Shalla. – Mivel erős komzavarás idején kellett kilőnie a robbanótöltetet, és meg akarta védeni a zavarástól, úgy módosította a lézerpuska kimenetét, hogy az a robbanás jelét küldje el.
- Talán ez adhatta neki az ötletet – bólintott Wedge. - Akkor, halljuk az üzenetet. Csak hangsávon. – Az eligazító közepén lévő terminálon matatva megnyomott egy gombot.
Először csak alacsony frekvenciájú sziszegést lehetett hallani, majd egyszer csak Lara hangja töltötte be az eligazítót.
- Itt Lara Notsil a Lidérc osztagnak és a Mon Remondának.
Donos nem volt felkészülve, hogy Larát hallja. Tudván, hogy ő küldi az üzenetet, még nem készítette fel; érezte, hogy lelki problémái fizikai valójukban is kiütköznek rajta. Aztán elkapta Shalla pillantását, majd az Arcét is. Mind őt méregették. A reakciójára voltak kíváncsiak.
Eltüntetett minden érzést az arcáról, hogy senki se tudjon olvasni gondolataiban. De mindez nem számított. Soha többé nem tud úgy Larára gondolni, hogy az ne fájjon. Csak behunyta a szemét, hogy sikerüljön koncentrálnia az üzenetre.
- Én voltam az, aki a comkin 5-i találkozót javasolta a hadúrnak. Az, hogy ott tűntek fel, bizonyára annak köszönhető, hogy ez szerepelt a tervezetben – és várták is a hadúr felbukkanását. Említettem neki, hogy a következő rendszer a Vahaba lehet. Megtarthatnák azt a pontot. Esetleg még Zsinj is látogatást tehet ott.
Donos az hirtelen támadt szünet alatt kinyitotta szemét, és Wedgée és Solo reakcióira volt kíváncsi. Azok csak bőszen egymásra tekingettek.
- Jelen pillanatban egy terven dolgozok, mellyel át tudom küldeni az Iron Fist jelenlegi helyzetét, úgy, ahogyan a Parazita hadművelet esetében is történt. – Az említett hadművelet során a Lidérc osztag egy nyomkövetőt illesztett az újonnan épült Razor’s Kissre, hogy megtudják, hol tartózkodik. A hadművelet végül a Szuper osztályú csillagromboló elpusztításával végződött. – Ha bármi történne velem, a terv nélkülem is működik, így ne rémüljön meg senki, ha esetleg engem lelőnének. Ehhez az üzenethez mellékelek egy összeállítást az eddigi eredményekből. Remélem, megkapták.
- Kérem, mondja meg a Lidérceknek, hogy aggódom értük. – Hosszú csend következett, mintha Lara valami belülről jövő nehézséget próbálna leküzdeni. – Az üzenet további része Myn Donosnak szól.
Wedge megnyomott egy gombot a terminálján, mire Lara hangja elhallgatott.
- Bocsásson meg – nézett bocsánatkérően Donosra -, de én már hallottam az üzenetet egészben, és úgy gondolom, mindannyiuknak megmutathatom.
Donos bólintott, nem volt olyan kedvében, hogy ellenkezzen.
Wedge folytatta a lejátszást.
Újra felhangzott a háttérzizegés, de Lara csak idegőrlően hosszú másodpercek múltán kezdett el beszélni.
- Myn, nem hinném, hogy valaha újra láthatjuk egymást. Szeretném hát megragadni az alkalmat arra, hogy elbúcsúzzak. Vagyis, többet szeretnék annál. Elmondani, mit tettem.
- Egyedül vívtam meg egy háborút, amiben arra képeztek ki, hogyan hatoljak be jól őrzött helyekre, s hogyan nyerjek ki titkos információkat a feljebbvalóimnak, vagy éppen hogyan szabotáljam az ellenség kezén lévő adatokat. Sosem létezett olyan fájl, amit úgy címkéztek volna fel, hogy „A Karom osztag elpusztításának módszerei”, és sosem gondoltam, hogy ezt kell tennem. Számomra, ezek csak fájlok voltak, melyek benépesített bolygókról és interplanetáris határvidékekről szóltak.
- Aztán behatoltak a Lidérc osztagba, csak azért, hogy tapasztalatot szerezzek, és jobban eladhatóvá váljak a munkaadóknak, az események pedig felgyorsultak. Minden, ami körülvett eddigi életemben, kezdi elveszíteni valóságalapját, és ami eddig egy egész volt, most darabokra hullott, és fogalmam sincs, melyik darab igazi, s melyik hamis. – Lara jól hallhatóan küszködött, hogy ne sírja el magát. – És ez nagyon fáj, Myn. Fogalmam sincs, ki is vagyok valójában.
- De tudom, mit kell tennem. Akárki is vagyok, itt állok Zsinj oroszlánbarlangjában, mint egy vibropenge, és készen állok arra, hogy mélyre döfjem azt a vibropengét. Ez az utolsó tett, amit véghezvihetek.
- Itt nincsenek barátaim, csak egy droidom, szerte a galaxisban nincs, ki vár, és aki emlékezzem arra, ki is voltam. Úgyhogy remélem, nem utálsz már többé. Kétségbeejtő a gondolat, hogy csak így emlékezhetnek vissza rám.
Hosszú csend következett, majd egy rövid szipogás után Lara újra megszólalt, az eddigieknél is halkabban:
- Azt kívánom, bárcsak másképp történt volna. Hogy megadhattam volna neked azt az egy esélyt.
- Lara Notsil, vége.
Donos szemei égtek, és mikor tenyereibe temette az arcát, érezte, hogy könnyezik.
Hosszú ideig tartó csend következett, amit Wedge tört meg.
- Ennyi. Lehet véleményezni. Shalla?
- Kemény szavak. Úgy érzem, Corran Horn igazat beszélt, mikor azt mondta, Lara mentálisan és érzelmileg nem egészen stabil. De úgy gondolom, a heyzet a lehető legjobban alakul addig, míg Lara Zsinjt fogja fel ellenségként, és nem minket. Ha jól vettem ki a szavaiból, nem fél a haláltól, ami azt jelenti, komoly elhatározásra jutott, és megbízhatunk a szavában.
- Ehhez még hozzá vehetjük, hogy elég érdekes adatközlési formát választott. Komplikált és megbízhatatlan formát, egy kényszeredett ötletet. Ha tényleg Zsinj embere volna, egyszerűen csak felhívott volna. Tudatában lennénk, hogy egy ilyen üzenetet szinte lehetetlen lenyomozni. De ez a módszer azt igazolja, Lara félt attól, hogy lehallgatják, vagy legalábbis kíváncsiak, mi történik a TIE-vadászában. Ez azt jelenti, hogy olyan üzenetet adott át nekünk, amit nem akart, hogy illetéktelen kezekbe kerüljön.
- Remek. Arc?
- Lara egy nagyon jó színész – mondta az Arc. – A munkája miatt, annak is kellett lennie. Azonban, most úgy érzem, egyenesen beszélt. Úgy állapítom meg, hogy az igazat mondta.
- Donos?
Donosnak esze ágában sem volt levenni tenyereit az arcáról, mert akkor meglátnák, hogy könnyezik. Ha pedig meglátják, hogy könnyezik, meglátják azt is, hogy nem tud uralkodni magán…
A pokolba velük, mit mondanak és mit gondolnak! Az asztalra csapott, Solo és Shalla ijedten felugrott. Körbenézett a termen.
- Az igazat mondta – jelentette ki végül.
- Ennél azért többre van szükségünk – mondta Wedge. – Valami indok?
- Az üzenet utolsó része… ha Zsinj csapdájába akarna csalni minket, miért tenné? Hogy rosszul érezzem magam? Mi lenne jó neki abban? Ha manipulálni akarna, visszacsábítani engem az ő oldalára azt mondaná: „Ha élve kijutok innen, visszatérek hozzátok.” Akkor midnen rajtam állna vagy bukna. Ha igazságot akarnék, és nyernék – ő visszajönne és alávetné magát a következményeknek. Ha őt akarnám, nyernék – akkor az útjába állnék, ő pedig szépen eltűnne a reflektorfényből. Ezzel a módszerrel szép irányíthatott volna engem, de nem tette. Csak elköszönt.
Wedge bólintott.
- Jól van. Te jössz, tábornok. Eddig kaptunk három véleményt, amik ugyanazt az álláspontot képviselik, csak másképp vannak megfogalmazva.
- Miért gondolja, hogy a Vahaba a listánkon van? - kérdezte Solo.
- Megnéztem az adatfájlt, amit Lara az üzenethez csatolt – mondta Wedge. – Remek munkát végzett a lehetséges célpontjaink kiszámításával. A mi kritériumainkat használta, hogy kiszűrje a helyeket, kivéve egy feltételt: azt gondolta, hogy a hamis Han Solónk csak olyan volt kereskedelmi partnerekhez látogat, amik valaha az Alderaanról szállítottak árut.
- Ez érdekes – dőlt hátra a székben Solo -, de tényleg. Az egyik szempont az volt, hogy olyan anyagokat szerezzünk be, amik háború és béke esetén is hasznosíthatóak. Mivel az Alderaan kormányzata tiltotta a fegyverviselést, ez egy logikus következtetésnek bizonyul. Le tudnád futtatni még egyszer a szűrést, kicserélve azokat a rendszereket, amik Aldeaanról is hoztak be árut.
- Már megtettem – mosolygott elégedetten Wedge. – És találd ki, hogy a már meglátogatott bolygókat kivéve melyik ugrott a lista elejére? A Vahaba.
Solo elmosolyodott.
- Ha sikerül még időben megjavítani a Falsehoodot, üthetünk vele egyet Zsinj hájába. Nelprin, Donos, köszönöm, hogy itt voltak. Loran, beszélhetnénk még egy kicsit?
Donos tisztelgett, ő ért legelőször az ajtóhoz.


Mikor a három pilóta távozott, Solo Wedge-hez fordult:
- Ha Zsinj nem jött volna értem a Kidriffhez, akkor sehová sem. Túl konzervatív, csak az Iron Fistet őrizgeti. Ha nem Zsinj jön egy gravitációs mezőhöz, hogy ott tarthassuk, akkor attól tartok, a gravitációs mezőnek kell mennie Zsinjhez.
- Arra célzol… - ráncolta a homlokát Wedge. – Egy Interdictor cirkáló?
Az Interdictorok a birodalmi csillagrombolók egyik fajtájai voltak, melyek gravitációs generátort hordoztak magukon, ezzel képesek voltak gravitációt képezni és kirántani űrhajókat a hiperűrből.
- Így igaz.
- A Flottának áll rendelkezésére egy ilyen.
- Nem. – Az Archoz fordult. – Itt jön ő a képbe.
- Jaj, ne. – Nyögött fel az Arc.
- Össze akarok hozni egy találkozót a birodalmi admirális barátunkkal, hogy kérjünk tőle egy Interdictort.
- Bocsánat, hogy ilyet mondok, uram – mondta az Arc -, de maga most már elég őrült ahhoz, hogy Lidérc legyen.
- Ha pár évvel ezelőtt is köztünk lettél volna, kölyök - vigyorgott Solo -, az „őrült” szó egészen új értelmet nyert volna számodra.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése