2014. január 2., csütörtök

10.fejezetTízA hajnal szürkére festette felettük az eget, mikor a rendőrségi lebegő olyan közel került hozzájuk, hogy Wedge biztos volt benne, a pilótája kicsatolja magát a biztonsági öveiből, s lepillant rájuk. Meg is tette, egyenesen a Millennium Falsehood felé nézett, és már bökött is volna a műszerfalon lévő komcsatorna-irányító gombra, amikor kiszúrta Tycho X-szárnyúját.
Még a nagy távolság ellenére is, Wedge leolvasta az arckifejezéséből a meglepődést.
- Nyomás – mondta.
Zsivány Kettő csaknem függőlegesig húzta gépe orrát, majd mikor már teljesen felfelé nézett, ütközésig tolta a tolóerő-szabályzót, hogy ezzel kilőjön az ég felé, kis híján elütve a rendőrt. Alig két méter hiányzott az ütközésig. A rendőr reflexszerűen kitért az X-szárnyú útjából.
Wedge lemásolta Tycho manőverét, ezzel egy meredek emelkedőbe kényszerítve a Falsehoodot. Fölötte felizzott Tycho gépének hajtóműfénye.
- Csubi, tiéd a komrendszer – mondta Wedge.
Csubakka aktiválta a komegységet, majd belemorgott- és dörmögött valamit az egyik csatornába. Wedge biztos volt benne, a zseniálisan megfogalmazott mondandó legalább fele vuki trágárságokból és átkozódásból épült fel.
A Falsehood a környék legmagasabb épületének szintjéig emelkedett. Wedge tartotta a lépést Tychóval, a manőverek kétségbeesett jajveszékelést váltottak ki a mögötte szemlélődő Nyikorgóból… a jajgatást pedig fémen pendülő fém hangja követte.
- Elfelejtettél becsatolni? – kérdezte Wedge.
- Én sosem felejtek el semmit – vágott vissza sértődöttséggel a hangjában Nyikorgó. – Csupán elfelejtettem a „becsatolni” tevékenységet tárolni a memóriámban. Esetleg megmaradna ezzel a hajóval ugyanazon a magasságon?
- Nem. – Wedge bedöntötte a teherhajót, hogy elkerüljön egy felhőkarcolót. A fémes kondulás újból felharsant mögötte. Tycho az épület másik oldala felől csatlakozott hozzá, úgy cikázva a Falsehood körül, hogy félő volt, valamikor a közeljövőben fejeződik be földi pályafutása.
Csubakka vakkantott valamit és a szenzorképernyőre mutatott. Wedge a szeme sarkából látta, hogy a sűrű légiforgalomra hívja fel a figyelmet, ami a Falsehood menetirányát tekintve nem volt túl előnyös a számukra. Azonban, a kijelzőn más adatok is helyet kaptak: pár fénypont, melyek két kilométerre tőlük mozgó járműveket mutattak. A gépek néha eltűntek a monitorról, mikor kiváltak a forgalomból és csaknem a talajszintig süllyedtek, majd újra felemelkedtek.
- Azok ott Kell és és a Sárkányok – mondta Wedge. – Azonban még mindig tudnunk kell, kiszúrtak-e minket a hatóságok…
Hát szemet bántó fénypont jelent meg a szenzorképernyőn. Gyorsan közeledtek.
- Itt az idő – jelentette ki Wedge -, hogy elhúzzunk.
- Egyetértek, tűnés – mondta Tycho. Az X-szárnyú a nyílt űr felé fordult.
- Jaj, ne – nyögött fel Nyikorgó.
Wedge kézbe vette az irányítást, és a Falsehood követte Tycho példáját.


Kell látta, amint a Falsehood hirtelen az égbe emelkedik, majd lszlelte az üldözőit is. Gépét egy felfelé ívelő fordulóba vitte, ami majdnem pontosan az üldözők mögött ért véget.
Miközben a többi TIE is belekezdett a fordulatba, Kell jobb rálátást nyert a Falsehood körül kialakult helyzetre. Az üldözők egy egész vadászosztaggal rendelkeztek, a kijelzők tanúsága szerint mind TIE vadásszal repültek. Ha ilyen sebességben folytatják a hajszát, már Tycho és Wedge nyakán lehetnek, mire azok elhagyták a légkört.
- Sárkány osztag, itt Kidriff Irányítás. Kérjük, szüntesse be a hivatalos állami erők üldözését. Ez egy bolygón belüli rendbontás.
- KI, itt Sárkány Egy. Reméljük, tudunk segíteni. A szóbeszéd szerint… na jó, inkább nem mondom, miképpen vélekednek a kintiek az itteni hatóságokról. Vagy tán azt akarja, hogy visszamenjünk, és jelentsük az admirálisnak, milyen szívesen fogadták a felajánlott segítséget?
- Pozitív, Sárkány Egy. Amennyiben nem szüntetik be az üldözést, az esetben ellenségként tekintünk magukra. Majd nagyon ellenállhatatlanul esdeklünk bocsánatért az admirálisnak.
Kell szitkozódott egy sort. Nem mindegyik kidriffi biztonsági vette lazán a dolgokat. Minden lehetséges energiát a hajtóművekre irányított, és igyekezett felzárkózni a Falsehood körül portyázók mögé.


A légkör éppen átadta a helyét a messze-messze ragyogó csillagoknak, amikor az első lövés eldörrent tőlük jobbra.
- Túl messziről – állapította meg Wedge.
Tycho hosszú idő után újra beleszólt a komba:
- Az olyan repülő fürdőkádat, amivel szálldogálsz, még messziről sem nehéz eltalálni. Engedély az ugrásra?
- Még nem kapod meg. Várjunk addig, míg el nem durvulnak a dolgok. – Wedge a szenzorokra pillantott. A TIE osztag már csak egy kilométerre volt. Kell Sárkányai pedig csak az üldözőktől fél vonásnyira, de rohamosan csökkent a távolság köztük. És egy újabb TIE különítményt jelző figyelmeztetés is megjelent. A dolgok végre kezdtek eldurvulni.
Alighogy ezt megállapította, egy lövés fúródott a hátsó pajzsba. A TIE osztagból két pár elkanyarodott Kelléktől.
- Ez az – mondta Wedge -, Zsivány Kettes, ugorhatsz. Csubi, tiéd az irányítás. – Kicsatolta magát, majd hátraszaladt.
- Uram? – ez Nyikorgó volt. – Ugye nem hagy itt minket? Uram?
Wedge felmászott a felső lövegtoronyba. A célzókomputere szinte azonnal izzva életre kelt, s vörös pontok tűntek fel a kijelzőn – mindegyik egy-egy ellenséget jelölt. Kettő már ki is vált az alakzatból, lézertüzet okádva a Falsehoodra, majd visszafordultak, és újra tüzeltek, ezzel kényszerítve Csubakkát, hogy irányt változtasson, és hogy minden energiát az elülső pajzsra irányítson.
Az első TIE lövése tovatűnt, majd egy másik becsapódott a pajzsba, megrázva a Falsehoodot. Wedge hagyta, hadd menjen el előtte; de ezzel csak kivárni akart, hogy aztán a második felé forduljon a löveggel. A TIE a célkeresztjébe ért, és lőtt.
A birodalmi gép tűzlabdaként szűnt meg létezni. Zsivány Kettő átrepült a teherhajó fölött, az elöl haladó TIE lővonalába kerülve, és tüzelt a quadlézerrel. A TIE pilótája, aki azóta elvesztette az X-szárnyút szenzorképernyőjén, azt hihette, nem kerül bele a Falsehood célkeresztjébe, ezért nem kezdett kitérő manőverbe. Tycho lézerei lemetszették a bal szolárpaneljét, az erőhatások pedig végeérhetetlen pörgésbe vitték a megcsonkított TIE-t.
Kettő megvan. Már csak huszonkettő maradt.


- Csak lassan – mondta Kell -, és tartsátok ezt a tempót, míg oda nem értünk. Tudjátok, mi most hiperhajtóművel vagyunk felszerelve, az pedig lomhábbá tesz minket – még szerencse, hogy ezt hazudtuk nekik.
Az elfogóvadásszal egy lassú fordulóba kezdett, amivel befogott két TIE vadászt. Örömmel konstatálta, hogy Elassar leutánozza a manővert. Shalla és Janson is megcsinálták ugyanezt, csak a másik irányba.
A műszerfalból fülsértő csipogás tört fel, ami egy ellenséges célzárra igyekezett felhívni a figyelmet.
- Most! – kiáltotta, majd jobbra kanyarodva megtörte a lusta fordulat ívét. Két zöld lézersugár zúgott el ott, ahol pillanatokkal ezelőtt tartózkodott, amit két TIE vadász követett. Ezután folytatták a lassú fordulót, de Kellnek muszáj volt küszködnie a saját maga által gerjesztett g-erőkkel, amiket a pilótafülke kiegyenlítője nem volt képes elnyomni.
A célpontok a megfigyelőablak bal oldalára siklottak. Mindkettő egy bal forduló közepén volt, de nem védte őket semmi, viszont a kontrollált manőver előnye még mindig velük volt. A bal oldali a célkeresztjébe került, és Kell nem habozott.
A két zöld lézerlövedék a TIE benzintankjába fúródott. A hajtóművek vakító fényűvé világosodtak, szikrák és füst tört fel belőlük. A gép felbontotta az alakzatot, és süllyedni kezdett a bolygó felé. Még több szikra pattant ki, és a TIE egy mesterséges üstökössé változva zuhant végső nyughelye felé.
A második TIE még sértetlen volt. Folytatta a balra kanyart, de olyan lehetetlenül törte meg az ívet, hogy Kell nem tudta követni.
Aztán lövés érte a Kelltől balra repülő gépet. A lövedékek meghajlították a napelemes szárnyat, ami egészen a benzintankig hatolt. A vadász felrobbant, jókora törmelékeket küldve Kell irányába. A pilóta kitért, majd gondolkozva ráncolta össze homlokát.
Ki lőtt? A kijelzőre pillantott.
- Sárkány Kettes? Hol voltál?
- Bocs, Egyes – válaszolt félénk hangon Elassar. – Amikor jobbra kanyarodtál, elrontottam a manővert és balra kanyarodtam. Most csatlakoztam hozzád újra.
Kell megborzongott a tudatra, hogy háta pár hosszú másodpercig védtelen maradt. Késbb majd elbeszélget erről Elassarral.
- Szép lövés volt, Kettes. Menj vissza Solo tábornokhoz – tette hozzá a bolygófelszínen lévő lehallgatók kedvéért.
- Igenis. – Sárkány Kettes elkanyarodott, Hármas és Négyes pedig visszatért az elsődleges útirányra, ami nem célzott meg egyetlen ellenséget sem. Azonban, a másik TIE csoport közelebb került.
Kell tisztában volt vele, hogy a hiperhajtóművel felszerelt TIE-ok lassú fordulójának tettetése másodjára nem fog működni. De legalább javított az esélyeken. Egyelőre ennyi is elég volt.


Újabb TIE esett áldozatul a lövegtoronyban ülő Wedge-nek. A megmaradt öt vadászgép a még érintetlen osztaghoz csatlakozott.
Wedge a Falsehood mögé rendelte a Sárkányokat, míg Tycho közöttük repült, ezzel ötpontos védelmet biztosítva a teherhajó számára. Már teljesen kiértek a légkörből, és közeledtek a bolygó első holdjához, de a megmaradt TIE-ok rohamosan csökkentették a távolságot.
- Csubi! Hogy állunk?
Hosszú morgássorozat következett válasz gyanánt.
- Nyikorgó?
- Azt mondja, megjegyzem, kissé indulatosan, hogy a pajzsok még kitartanak, de az állapotukat jelző műszer állítása szerint kissé… megbízhatatlan. Szerinte még valami elromolhat, ha továbbra is ilyen rendszerességgel kell átirányítania az energiát.
- Csodás. Rendben, akkor rakd alapállásba a cuccot. Rögzített pajzzsal repülünk tovább.
Még egy messzi lövés érte a Falsehoodot. A teherhajó beleremegett a találatba. Wedge egymástól elváló alkatrészek hangját hallotta.
- Tüzelés belátás szerint – mondta, és pár pillanattal később a kíséret megbontotta az alakzatot, hogy fogadja az üldözőket.
A műszerfal felől hosszú, bonyolult hangjelzés harsant fel. Aztán, vörös színű lövedékek villantak fel a teherhajó körül, egyenesen a TIE vadászok rajába csapódva.
Csubakka morgott valamit.
- Azt mondja, ön uram tisztában van vele, kik ezek. A Zsiványok és a Lidércek megérkeztek.


Lara előtt a TIE vadászok felhője egyre nagyobb kiterjedésűvé és sűrűbbé vált, és mire teljesen lecsökkent a távolság, el tudott különíteni hét birodalmi szárnyemberpárt és a köztük repülő új köztársasági hármast.
- Csoport, itt Zsivány Kilences – Lara felismerte Corran Horn hangját. – Nehogy lőjetek az elfogókra! Ők a Lidércek, és ne hagyjuk, hogy sírás legyen a vége. Szárnyakat támadópozícióba. Váljatok szét párokra, és tüzeljetek belátás szerint.
Az Arc azonnal felrántotta a gépét, egyenesen a csata forgatagától elfelé. Emelkedése közben a sebességet is csökkentette, így az X-szárnyúak mögé került. Lara nem tudta mire vélni ezt a taktikát.
- Lidérc Egyes? Itt Kettes. Mit csinálsz?
- Majd meglátod. – Válaszolta pár pillanattal később az Arc.
A többi Zsivány és Lidérc tüzelt, a vörös lövedékfüggöny a Falsehood és kísérői számára ártalmatlanul szelte át az űr hidegjét és kzdte meg a TIE-ok megtizedelését. Lara látta, amint az egyik birodalmi lángra kap, és elpusztul.
Azonban az Arc és ő még mindig nem lőttek.
Pillanatok múlva, kezdte érteni a taktikát. TIE és X-szárnyaú párok haladtak el mellettük, vadul cikázva próbálván egymás mögé kerülni. Egy X-szárnyú pár kanyarodott ki a közelharcból, egy üldözőpárossal a nyomukban. Az Arc feléjük fordult, és föléjük került, ezzel tökéletes lővonalat biztosítva. Az Arc lövése arra kényszerítette az egyik TIE-t a párosból, hogy elszakadjon kiszemeltjétől, míg Lara a másikkal nem volt ily könyörületes: telibe lőtte a birodalmi vadászgép felső nyílását védő ajtót. Robbanás nem következett be, viszont a gép belsejében lévő már amúgy is vékony légkör kiszökött a vákuumba. A birodalmi vadászgép egyenes vonalban repült tovább, el a csatától.
- Szép lövés, Lidérc Kettes – dicsérte meg őt Ran Kether.
- Örültem, hogy sejtettem, Hetes.
Az Arc most már igazán alászállhatott volna a csatába.
De nem tette. Ehelyett megkerülte a káoszt. Lara homlokráncolva követte. Tudta, mi a dolga, még akkor is, ha nem értette igazán.


Tyria olyan állapotba merült, amit ő csak „sodródás”-nak szokott nevezni. Nem nézett a képernyőkre, de nem is volt rá szüksége; teljesen az Erőbe merült, és úgy érezte, a körülötte lévő vadászgépek mind-mind egy nagy kapcsolatrendszer egy-egy tagjai. A kapcsolat pedig elárulta neki, melyik gép mikor merre fog fordulni, kit vesz célpontjának és mikor lő – s Tyria már azelőtt tudta az ellenség következő lépését, még mielőtt az bekövetkezett volna.
Három pár vadászgép – elöl Corran Horn és Ooryl Qrygg, mögöttük a kidriffi TIE-ok, a sort pedig Donos és Tyria zárta, akik képtelenek voltak közelebb kerülni az élen haladó Zsiványokhoz.
Ooryl Corran mögött repült, aki a gand előtt és kissé alatta lavírozott. Az alakzat lélegzetvételnyi előnyhöz juttatta Hornt, mert nem árulta el a következő cselekedetét. Hirtelen azonban lelassított, és Ooryl és a TIE-okhoz vészesen közel került. A TIE pilótája – egy tapasztaltabb harcos – balra rántotta a gépét. Ekkorra Horn már a másik mögé került, aki nem követte szárnyembere mozdulatát, így egy helyben maradt, s ez lett a veszte. Horn quadlézerei letörölték a végtelen űr kárpitjáról. Tyria meg sem tudta volna mondani, hol találta el a négy vörös lövedék, oly gyorsan nyílt ki a TIE halált hozó tűzvirágja.
Horn és Ooryl követte a balra kanyarodó TIE-t.
- Ezt meg hogy csinálták? – kérdezte meglepetten Tyria. Ezt az előző trükköt, akárhogyan is merült el a „sodródás”-ban, nem látta előre. – Túl gyors volt.
- Tapasztalat, Négyes – válaszolta Donos. – Kevesebb beszéd.
- Bocs.


- Eltaláltak! – a fiatal hang pánikról árulkodott. - Pajzsenergia elveszik. Füst a pilótafülkében. Az ágyúk üzemképtelenek.
Lara megkereste a szenzorképernyőn az illetőt. Zsivány Nyolcas volt az, köznapi nevén „Célpont” Nu, a rodiai. A találat következményeképpen elsodródott szárnyemberétől, s két TIE máris ostromolta a hátsóját.
- Jövök. – Ez Kether volt. – Meg… megakadtam.
- Zsivány Nyolcas, itt Lidérc Egy – szólt a komba az Arc. – Gyere egy-kilenc-négyhez. Ott átveszem az üldözést. Addig te és Lidérc Kettő párt alkottok és kimaradtok a buliból.
- Kösz, Lidérc Egy – a sóhaj az Arc felé tartó Kethertől jött. Lara egyedül maradt.
Nem csinált semmit, csak várt. Nem számított egyéb parancsra. Tudta, milyen szerepet osztottak neki.
Azonban, az egyedüllét tudata hamarosan várakozásból hideg félelemmé terebélyesedett.


Hét vadászgép lett a múlté, beleszámítva azt az egyet is, melyet az Arc lőtt telibe szemből a csata közepén. Donos a néhai előnevet felvett TIE pilótájáról úgy gondolta, megpróbálja érvényesíteni gépe kevert típusú gépek elleni technikai előnyét, de hamar rájött, ez a vesztébe került. A Zsiványok és Lidércek ellen a papírforma jócskán megborult.
A TIE túlélők a bolygó felé menekültek, majd többedmagukkal újra feltűntek a csatamezőn – a Kidriff újabb osztagot küldött a Zsiványok és Lidércek után. De ezúttal végleg elhullanak mind.
Donos eleget tett a parancsnak, miszerint a két osztag felfejlődik a Millennium Falsehood körül. Azonban, Lidérc Egyes és Kettes valamiért még mindig tartották a hat kilométeres távolságot, és látszólag nem akaróztak közelebb somfordálni hozzájuk.


Lara kissé eltúlzottnak érezte Zsivány Nyolcas figyelemfelkeltő hangját, de tudta, a férfi még nem vesztette el a fejét.
- Energia-fluktuációt észleltem a hajtóművemben. Le kell állítanom az egyik jobb oldalit, de három is elég ahhoz, hogy irányítani tudjam a gépet.
- Csoport, itt Vezér. Amint beértünk a hold árnyékába, a Sárkányok elválnak tőlünk és indulnak a Béta Találkozási Pont felé. A többiek, azaz mi, visszamegyünk a bolygóra, hogy az érzékelőik befogjanak minket, majd ugrunk az Alfa Találkozási Pontra. Kettes, azt akarom, hogy várj az ugrás előtt fél percet, hogy megbizonyosodj róla, mindannyian elvégezték a fénysebességre gyorsulást.
- Vezér, itt Kettes. Vettem, értettem.
- Lidérc Egy és Kettő, csatlakozzatok hozzánk és készüljetek az ugrásra.
- Vezér, itt Egyes. Nekünk innen kell ugranunk.
- Miért, Egyes?
- Egy privát csatornán elmondom, Vezér.
A jeges félelem csak nőtt Lara gyomrában. Rengeteg oka lehetett annak, hogy az Arc megtagadja a csatlakozást. Legtöbbje érintette a csapat többi tagját is, mondjuk úgy, hogy az egyik X-szárnyú esetleg felrobbanhat.
Azaz, az Arc védte valamelyiküket. És Lara, tudta, melyiküket védi. Wedge Antillest.
Tőle.
Az Arc hangja pár pillanatig nem volt hallható a komban.
- Kettes, ellenőrizted az ugrás koordinátáit?
- Nem – válaszolta Lara. – De hiszen tudod, nem igaz, Arc? – suttogásig halkította hangját, de talán a kom még így is rögzíthette mondandóját.
- Tudom, hogy te vagy Gara Pethotel – mondta az Arc. Hangja halk volt, de nyugodt, valahogyan elegáns, és nem olyan, amilyenre Lara számított.
A jeges rémület mintha össze akarta volna nyomni szegycsontját. Ebben a pillanatban minden minden, amit fontosnak hitt az életében, megszűnt létezni.
De nem gyengítette meg úgy az érzés, ahogyan arra számított. Természetesen, fájt, de ugyanakkor meg is könnyebbült, egy teher esett le vállairól, ami azóta nyomta őt, mióta először elhatározta, hogy szolgálni fogja Zsinjt, vagy mikor rájött, hogy hűsége a Lidércekhez valós, nem a képzelet őrült szüleménye.
Mint egy állat a vadász egérfogójában, úgy érezte lényének egy részét kiszabadulni a csapdából. A fájdalom elviselhetetlen volt, de a szabadság érzése valamelyest enyhítette, s tudta, soha többé nem kell sírnia a Lidércek miatt.
- Sosem árultalak el – mondta Lara. Maga is meglepődött, milyen nyugodt a hangja.
- Örülök neki.
- A lehető legjobban igyekeztem Larát játszani. De nem engedték nekem. Az egész univerzum nem engedte nekem.
- Sajnálom, Lara – mondta az Arc -, de kötelességem letartóztatni téged emiatt. Kapcsold le a fegyvereket. Szárnyakat cirkálópozícióba. És csak semmi hirtelen mozdulat.
- Értettem, uram. Úgy teszek, ahogy kívánod.


Az Arc borzasztóan érezte magát. Azt kívánta, tiszta szívből, hogy ne legyen igaza, erre tessék! Lara megerősítette.
Hirtelen félelem fogta el. Privát csatornán keresztül kommunikált Larával a csata során, mígnem átváltott a közösre a Nu eset kapcsán, majd teljesítette a csoporthoz csatlakozási parancsot, azután Wedge-dzsel egy másik magáncsatornára váltottak. Aztán pedig, újra visszatért a Larával használtra – vagy mégsem?
Ellenőrizte a műszerfalon. A kom az egység közös csatornájára volt állítva.
A gyomrába markoló jeges félelem még mélyebbre fúrta vasujjait.


Donos hallotta a kimondott szavakat, de nem értette őket. - Tudom, hogy te vagy Gara Pethotel. – A név mondott neki valamit, de nem tudta rákényszeríteni az agyát az emlékezésre.
Ó, meg is volt. Chyan Mezzine tengerész, a hírszerzési és kommunikációs specialista elárulta az Új Köztársaságot azzal, hogy fontos információkat szivárogtatott ki Apwar Trigit, Zsinj egyik embere számára. Ezek az információmorzsák segítették Trigitet abban, hogy eltörölje a föld színéről a Karom osztagot, aminek valaha Donos volt a parancsnoka. Az osztagból csak ő élte túl a halálos küldetést. Nem sokkal később, egy Új Köztársaság által kibocsátott közlemény megnevezte Gara Pethotelt, mint a Birodalmi Hírszerzés egyik titkos ügynöke. Végül, halottnak nyilvánították az Implacable pusztulását követően.
De Lara Notsil volt Gara Pethotel.
Lara Notsil az osztaga halálát okozta. Tizenegy pilóta esett áldozatul neki.
Hirtelen újra a Gravan 11-en érezte magát, miközben társ társ után hullott le az égből, mint döglött legyek Trigit admirális parancsára. Donos újra érezte, mekkora fájdalmat okozott a haláluk. Önző fájdalom volt ez, a veszteség érzése, részben azért, mert elvesztette őket, részben pedig azért, mert megértette, hogy az élete, mely összetört a Gravan 11-en, sosem lehet már a régi.
Az üvöltése, holott egy sérült állatéhoz volt hasonlatos, inkább egy olyan férfi üvöltése volt, aki mindent elvesztett, ami kedves volt az életében… és aki többé nem tudja már meg, mi az a boldogság.


Habár a kom eltorzította, az üvöltés mégis elszomorította az Arcot. Tudta, kinek a száját hagyta el, és egy pillantás a szenzorképernyőre bizonyossá tette, hogy Lidérc Három kiválik az alakzatból, majd az Egyes és Kettes útirányát keresztező pályára áll.
Wedge hangja rezzenéstelen maradt.
- Lidérc Három, itt Vezér. Térj vissza az alakzatba.
Donosnak esze ágában sem volt letérni jelenlegi pályájáról.
- Lidérc Kettes, gyere három-három-kettőre és gyorsíts teljes sebességre – mondta az Arc. Ő maga úgy tett, ahogyan azt parancsolta: elfordult Donostól, Lara pedig követte őt.


Már megint.
A hang gyötrelmesen jajgatott Lara fejében.
Egy pilóta már megint a sajátja ellen fordult.
Donos felé fordította a gépét, s szárnyait támadóállásba húzta.
Már megint az egyik sajátja volt a célkeresztben.
De ezúttal a célpont nem csak egy szövetséges, hanem egy osztagtárs is volt egyben. Mi több, egy barát.
- Myn – szólalt meg -, ne tedd ezt, kérlek!


Lidérc Három feltartóztathatatlanul közeledett, de még nem érte el az Arc és Lara X-szárnyúját. Azonban, már elég közel volt ahhoz, hogy kilőjön egy protontorpedót, s hamarosan a célzárat is Larára foghatta.
Az Arc Lara és Donos közé siklott X-szárnyújával.
- Ne lőj, Hármas. Ha tüzet nyitsz, én vagyok az elsődleges célpont.
- Lidérc Három, állj le, vagy lőni kényszerülök – az elhaló hang Tyriához tartozott.
- Lidérc Egy, itt Lidérc Négy. Akármi is történik, tüzet nyiss. Ez az eset nem ugyanaz, mint a Jussafeten volt. Válaszolj.
- Értettem, uram.
Lara szólalt meg, hangját a fájdalom reszelőssé tette:
- Talán hagynod kellene, hogy szétlőjön. Állj félre, Egyes.
- Fogd be, Kettes.
Az Arc szenzorai felvonyítottak – kilőttek egy protontorpedót. Tehát Donos mégis tüzet nyitott.
- Lidérc Hérom, detonáld a torpedódat, most. – Nem felejtette el figyelmeztetővé tenni a hangját; bár eléggé koncentrálnia kellett hozzá. Az eddigi pozíciójában maradt, és minden energiát a hátsó pajzsra irányított. Kezét a katapultkaron tartotta. – Hármas, durrantsd el a torpedódat, én vagyok a célpont. – A kilővéstől számítva csak pár pillanat kellett ahhoz, hogy a protontorpedó betaláljon, és talán már el is telt az a rövid idő. – Robbantsd már, a fene essen beléd!
Az űr feketéje vakító kékké változott az Arc mögött. A gép megremegett, füst töltötte be a pilótafülkét, a műszerek keservesen vinnyogtak, Dumás kétségbeesetten tülkölt, a rendszer folyamatosan kezdett összeesni.
De még mindig életben volt. A protontorpedó vagy a pajzs legeslegszélén robbant fel, vagy Donos robbantotta fel még idő előtt – már-már későn.
Keserű szájízzel szólt bele a komba.
- Gratulálok, Hármas. Sikerült félig megölnöd.


Donos kiegyenesedett a pilótaülésben, fejéből a zavarodottság úgy szivárgott ki, mint ahogyan a füstöt szívja ki a vákuum.
A szenzorképernyő szerint Egyes szabálytalan pályán mozgott, míg Kettes folytatta nyílegyenes röptét, amire utasították.
- Sajnálom, Arc… Egyes… - igyekezett hangját nem zavaros gondolataival egy hangulaton tartani. – Maradj, ahol vagy. Felderítem géped külső sérüléseit.
Aztromech droidja, Zörgő az ellenséges célzáréhoz hasonlatos csipogással lepte meg őt.
- Mondj le róla, Hármas – még sosem hallotta ilyen ridegnek és keménynek Tycho hangját.
- De kapitány, én vagyok a legközelebb, én látom a…
- Csak maradj a jelenlegi vektorodon, és atomjaidra lőlek – Tycho mondandója és annak előadásmódja azt sugallta, vétek lenne ellenkeznie vele. – Lidérc Négyes, majd te deríted föl Egyes külső sérüléseit. Egyes, hallasz?
Az Arcot alig lehetett érteni, mivel a riadószirénak elnyomták.
- Igen, zsivány Kettes. Addig talán egyben marad a gépem.
- Remek. Lidérc Kettes, csatlakozz a csoporthoz.
Pár pillanatnyi kínos csönd következett. Azután Lara már nem tűnt olyan bánatosnak, mint pár pillanattal ezelőtt.
- Nem hinném, Zsivány Kettes.
- Ez parancs, Lidérc Kettes, egy elég nyilvánvaló parancs.
- Épp az előbb szegtem meg egyet – mondta Lara -, és majdnem kilövettem magamat egy társammal. Már nincs semmi, ami életben tarthat egy hadbírósági tárgyalásig.
- Lidérc Kettes, itt Zsivány Vezér. Tudod, hogy végrehajtod a parancsot. Urai vagyunk a helyzetnek.
Igaza volt; Donos nyílegyenesen repült Tycho célkeresztjében. A férfi nem lehetett biztos benne, mit művelt, csak azt tudhatta, hogy parancsokat teljesít. Nem ijedhetett meg attól, hogy Tycho akármikor a mélyűrben szálló porrá lőheti, a kezdeti sokk réges-rég elszállhatott belőle.
- Egyet tudok, és az az, hogy nem bízik bennem, uram – mondta Lara. – Nem hiszi, hogy hűséges Lidérc volnék. Nem hinné el, hogy valaha érdemben segítettem volna az osztag munkáját.
- Lara – szólt Wedge, elhagyva a komban használt fedőszámok használatát -, ha azt mondja, az az egész igaz, akkor az ítélőszék valószínűleg ki fogja csapni az osztagból. Azonban, teljes mértékben megbízom Nawara Ven ügyvédi képességeiben, és bizalommal állítom rá az ügyre.
- De ez rólunk, Lidércekről szól. Soha többé nem lennék képes együtt repülni velük. Soha többé nem tudok segíteni kimászni a leglehetetlenebb helyzetből. Ami megtörtént, pedig már nem csinálhatom vissza. Soha többé.
- Talán igaza van, Lara. Ez az. Most pedig fordulj meg.
Ez nem Wedge volt, jött rá Lara.
- Lidérc Egy? Hallasz?
- Hallak, Kettes. – Most már nem nyomták el őt a vészjelzők.
- Csak azt szeretném, ha megértenéd. Talán elsőre nem fog sikerülni, de később is elég, hogy tudd. Sosem árultam el a Lidérceket. Soha, egyikőtöket sem. Hallod?
- Hallom… amit mondasz.
- Myn? – kérdezte pár pillanattal később.
Donos kővé dermedt. Válaszra nyitotta a száját, de nem tudta, kinek válaszolna vele. Larának, akivel már jó úton haladtak, hogy egymásba szeressenek, vagy Garának, a nőnek, akit mindennél és mindenkinél jobban gyűlölt.
- Myn?
Csak ült, és nem tudott választani, a nő melyik énjéhez beszéljen.
Lara X-szárnyúja kisiklott az érzékelők hatóköréből, majd fénysebességre ugrott.


A Zsivány és Lidérc osztagok hangárjában Donos kimászott a pilótafülkéből. Hátát oly egyenesre húzta ki, hogy már fájt. De szüksége volt a fájdalomra. Szüksége volt egy emlékeztetőre, hogy megint uralkodnia kell teste fölött.
Mert elvesztette az irányítást. Elvesztette Larát. Elvesztett mindent.
Wedge a létra lábánál várt rá. Donos megfordult, hogy a szemébe nézzen, majd egy lépést hátrált. Wedge mozdulatlansága miatt Donosnak úgy tűnt, mintha csak egy jégből kikanyarított szoborral nézne farkasszemet, azonban szemeiben semmi hideg fény nem villant. Sőt, a dühtől már-már szinte perzselt a pilóta szempárja.
- Csak egy okot mondjon – kezdte Wedge -, csak egyetlen egyet, hogy itt helyben meggondoljam magam és ne küldjem a Coruscantra hadbíróság elé súlyos parancsmegtagadás miatt.
Donos állta tekintetét, izmai szilárdan tartották őt egy helyben. Rezzenéstelen arccal meredt a parancsnokra, majd nagy levegőt vett.
- Logikusan szemlélve, uram, nem követtem el függelemsértést, ugyanis a parancsmegtagadás általánosságban véve egy tudatos cselekdet. Véleményem szerint, nem voltam a magam ura, mikor tüzet nyitottam Notsil repülőtisztre. Ugyanis, nem emlékszem a tett részleteire. – Nem sikerült Gara Pethotelként megemlíteni a nőt, akárhogyan is akarta. Hiába, a sokat szenvedett önkontrollja megint csődöt mondott.
- Átmeneti elmezavar? – Wedge érezhetően hitetlenkedve kérdezte mindezt. – Ez az indok felér egy fejlövéssel, hadnagy.
- Szerintem nem csak átmeneti az az elmezavar, parancsnok. – Donos nem tudta megfékezni rá törő csüggedtségét. – Ön és az Arc… akarom mondani, Loran osztagparancsnok, tisztában vannak korábbi nehézségeimmel.
A „nehézség” igencsak enyhe kifejezés volt. Hetekkel a Karom osztag pusztulása után Kuksi, a Gravan 11 másik túlélője, Donos asztromechanikus droidja is odaveszett, amitől a pilóta súlyos letargiába esett. Csak Kell, Tyria és Falynn Sandskimmer közbenjárásának köszönhette, hogy sikerült leküzdenie a depressziót.
- Fogadok – folytatta Donos -, hogy önkontrollt vesztve nyitottam tüzet rá, és azt is kétlem, hogy az a bizonyos önkontroll sosem volt meg. Tisztelettel, uram, ezennel lemondok rangomról és a Lidérc osztagban elfoglalt pozíciómról.
Wedge nem válaszolt azonnal. Donos látta, hogy a parancsnok jobbra-balra nézeget, a többi magas rangú tiszt felé, és együtt próbálják eldönteni mi legyen egy olyan kommunikációs módszerrel, amit Donos egyfajta telepátiaként értelmezett.
- Megfontolom a lemondását – mondta végül -, amennyiben a közeljövőben őszintén megválaszol nekem egy kérdésem. Amennyiben Lara Notsil a Lidércekkel marad, egy harci szituációban, mit gondol, ki lenne a legalkalmasabb a maga megüresedett helyére.
A kérdés a szívébe mártott jeges pengeként érte Donost. Már válaszra nyitotta száját, amikor Wedge megelőzte.
- Ne. A választ nem most azonnal várom. Leléphet.
Donos sarkon fordult, majd eltűnt a Lidércek szeme elől.
Társai arcán menetközben dühöt, néhol pedig zavart látott. Tyriáén egyfajta beteg fájdalmat. Hiszen majdnem megtörtént – majdnem megint megöltek egy sajátot.
Sosem tud majd megbékélni.
De mindez mit sem számított amellett, hogy még saját magával sem tud majd megbékélni.
Maga mögött még hallotta, hogy Wedge dühe lecsapott az újabb áldozatára.
- Loran parancsnok, beszélnünk kell. Négyszemközt. Az irodámban. Most, azonnal.


Lara első hiperűrugrása messze vitte őt a Kidriff rendszertől. A második, Tonin szerint, már sokkal komplikáltabbnak ígérkezett. Visszaviszi a Halmad rendszerbe, ahol nemrég még a Sasdenevér nevű kalózbanda tagjainak álcázták magukat.
Az elhagyatott Sasdenevér Bázison már visszavonulhatott, felkészülhetett pár hívásra, s elvégezhetett pár módosítást Toninon.
Azonban, most elmerült gondolataiban.
Pontosabban, megakadt egy gondolatnál.
Lara Notsil halott.
Lara Notsil csak egy ideiglenes személyazonossága volt. Valami, ami távol tartotta őt az Új Köztársaság karmaitól, míg ő felkelti Zsinj hadúr figyelmét és eléri, hogy dolgozhasson neki. Aztán, egy véletlen egybeesés folyamán, egy személyiség, mellyel beférkőzhetett a Lidércek soraiba, ezzel növelve reputációját a hadúr szemében. Végül rájött, hogy a birodalmi tanárok által fejébe vert, rendíthetetlennek hitt alapelvek megdőltek, mikor realizálódott benne, hogy sosem tudná szolgálni Zsinjt vagy a Birodalmat, és Lara Notsil vékony, törékeny pajzs lett, melyet a Lidércek könnyen Notsil ellen fordíthattak.
És ma pedig, eljött az a nap. Lara Notsil halott.
De akkor, ki is volt ő? Nem Gara Pethotel. Ezen a néven született, de valójában csak egy Birodalmat szolgáló teremtmény volt, nem igazi ember, nem egy nő életcélokkal. Ennélfogva, nem is volt komolyabb jövője.
Senki, egy családtag, egy barát sem élt ezzel a névvel, aki ismerte őt. Tehát, Gara Pethotel is halott.
De Kriney Slane – a név, melyet néhány hétig használt, mialatt hírszerzési képességeit fejlesztette tökélyre. Kirney nem volt több egy, a birodalmi kultúra felsőbb rétegeiben utazó fiatal nőnél. Táncmulatságokra járt, hivatalnokokkal flörtölt, vásárolgatott.
Élete jelentéktelennek számított a galaxis egészére nézve. De legalább boldog volt.
Lara azon tűnődött, újra felveszi ezt a rég nem használt személyazonosságot, és ad neki még egy esélyt. És akár, még ha Kirney csak egy naiv fruska, biztos volt benne, megérné megpróbálni.
Gara Pethotel meghalt. Lara Notsil szintén. Hallgatok ezekre a nevekre, de többé nem az enyémek.
A nevem Kirney Slane.
Életem most még egy üres lap.
Mostantól vagy megpróbálom teleírni, vagy belehalok.
Donosra gondolt. Ugyanúgy megpróbálta megölni Garát, mint ő, és legalább annyi oka is volt ezt tenni.
Donos helyesen cselekedett. S rájött, ők ketten rokonlelkek.


- Ugye nem gondolja, ez várhatott volna, míg a Mon Remondára érünk? – tudakolta Wedge.
- Nem, uram.
- Rengeteg alkalma lett volna megölnie engem, és emiatt nem jelentett fenyegetést.
- Minden tiszteletem az öné, parancsnok, de ebbe már én is belegondoltam. Ha így gondolkodunk, akkor tudhatjuk, hogy Lara nem dolgozott Zsinjnek vagy a Birodalomnak. Mert ha egy ügynök lett volna, követte volna a megbízói terveit. Úgy értem, a felszolgáló Galey-nek is rengeteg alkalma volt vibropengét mártani önbe vagy a tébornokba. Tehát, ha követjük ezt a gondolatmenetet, és a Mon Remonda visszatérése és Dr. Gast halála között eltelt idő alatt senkit sem ölt meg, az azt jelenti jelentéktelen volt az ügy szempontjából. – Wedge látta az Arcon, hogy megbánta tettét. – Csak azt tettem, amit az osztag számára a legjobbnak láttam, uram.
- És az ösztönei mit súgnak?
Az Arc nem válaszolt azonnal.
- Szerintem igazat mondott, és mindig hűséges volt a Lidércekhez.
- De nem bízott az ösztöneiben, igaz?
- Dehogynem, uram. Csak nem vettem tudomást róla. Akármi történt volna úgy, hogy nem mondom el, az még az én felelősségem maradna.
Wedge bólintott.
- Rendben, Arc, nem hivatalosan szólva, az a véleményem, ezt elrontotta, és hogy kisebb katasztrófával is végződhetett volna ez az incidens.
Az Arc komoran nézett maga elé.
- Azonban, a gondolkodásával semmi gond. A döntése nem volt teljesen rossz. Csak egy rossz pont a sok jó mellé a papírján. Hadd mondjam el magának, hogy amelyik osztagparancsnok nem bízik az ösztöneiben, az ne is parancsoljon másoknak.
- Gondolom, igaza van, parancsnok – mondta az Arc pár pillanatnyi gondolkodást követően.
- Ebbe magának kell belegondolnia. Most pedig, térjen vissza az osztagához, és öntsön beléjük lelket.
Az Arc csak pár másodperce távozott, amikor valaki kopogott.
Wedge megrázta a fejét. Nem indult jól ez a délután.
- Szabad.
Donos lépett be.
Wedge hagyta, hadd álljon egy helyben. Alig pár hónapja történt, hogy Donos először lépett be irodájába, és akkor is hasonló kép fogadta. Ahogyan akkor, Donos most is kifejezéstelen tekintettel bámulta a falat Wedge feje fölött.
- Igen? – kérdezte Wedge, felrázva Donost hallgatagságából.
- Alaposan átgondoltam, és arra a következtetésre jutottam, hogy döntésem végleges. Lemondok rangomról. Ez az egyetlen megoldás.
Wedge várt még Donosra, hogy beszéljen, de a férfi nem folytatta.
- Miért?
- Az osztag számára kellemetlen cselekedeteket hajtottam végre, melyek karrierem végét jelentik pilótaként. Úgy gondolom, a csapat és a saját érdekemben, mindenki jól jár vele, ha még most abbahagyom és nem okozok több kényelmetlenséget az osztag számára.
Wedge szóhoz sem jutott. Igen, nagyon hasonlított az első alkalomra, mikor Donos valódi gondolatai a fegyelem maszkjai mögé rejtőztek. Szavai precízek voltak, pont mint az első alkalomkor.
- Elnézést – mondta Wedge -, de nem értettem az utolsó mondatát. Mindenki jól jár vele…
- Ha még most véget vetek a pályafutásomnak, és nem okozok több kényelmetlenséget az osztag számára. Uram.
Wedge sóhajtott, majd felállt, lehúzta jobb lábáról a csizmát, és felállt az asztalra vele.
- Maga is, Donos. Vegye le a csizmát a jobb lábáról.
A megzavarhatatlan Donos arcán most zavarodottság suhant át.
- Elnézést, uram… hogy mit csináljak…
- Vegye le.
Mikor Donos engedelmeskedett, és ő is feltette a lábát az asztalra, Wedge leült.
- Üljön le, hadnagy, és rakja mindkét lábát az asztalra. Ez parancs.
Mindketten ültek, lábukkal az asztalon, csendes némaságban.
- Uram, úgy érzem, nem veszi komolyan a kérelmemet – törte meg a csendet Donos.
- Meglepődne, ha tudná, mennyire komolyan veszem. Most pedig, kezdje el újra, hadnagy. Gyerünk, tudja, melyiket. Amelyik úgy kezdődik: „Az osztag számára kellemetlen cselekedeteket hajtottam végre…”
- Most csak gúnyolódik velem.
- Nem, csak egy teóriáról próbálom eldönteni, igaz-e vagy hamis. Az állítás szerint, ebben a vicces pózban nem lenne képes elmondani ugyanazt a tükör előtt betanult szöveget.
- De hadd találjam ki – folytatta Wedge, ujjain számlálgatva -, hogy a szövegében teljesen tudatában van tetteinek. Aláveti magát a vizsgálatoknak, így az osztag nem szenved. Ékesszólóan magyaráz. És próbál úgy tenni, nem érez semmit akkor, mikor bajtársai és feljebbvalói magára néznek, s kimondják, mit gondolnak magáról.
Donos arca megrándult.
- Nem azért jöttem, hogy kifigurázzon! – pattant fel.
- Üljön le! – ordította Wedge, amitől Donos visszahátrált. – És tegye vissza a lábát az asztalra. Most, azonnal!
Donos engedelmeskedett. A szín még mindig nem tért vissza arcára.
- Így már jobb. Akkor kezdjük újra, most a szépen betanult szöveg nélkül. Az igazat akarom hallani, azt, amit valójában gondol. Gyerünk.
Donos úgy nézett maga elé, mintha szitokszavak akarnának elhagyni a száját.
- Azért jöttem, hogy beadjam a lemondásomat a Parancsnokságnál.
- Mert valóban ezt szeretné, vagy mert ezt érzi helyesnek?
- Mert jobb kiszállni, még mielőtt elérne a protontorpedó.
- A mai események fényében, ez egy elég érdekes szófordulat. És ki lenne az a protontorpedó?
- A Kidriffnél történtek. És, ha szabad ezt mondanom, ön, parancsnok.
- Kirúgom a Flottából?
- Ki kell, hogy rúgjon, uram.
- Nem én hívtam, hogy beszéljünk, hadnagy. De abban biztos vagyok, hogyha ez a beszélgetés nem történt volna meg, a nyomozás már elkezdődött volna. És miért?
- Mert majdnem lelőttem az egyik osztagbeli társamat, vagy a visszavonuló ellenséget, vagy akármi is volt… - Donos hangja rekedtessé változott. – Egy feljebbvaló parancsa ellenére.
- Mikor bedokkoltunk, azt mondta, nem emlékszik a lövésre. Nem emlékezett arra a pillanatra, mikor eleresztette azt a protontorpedót, sem az azt megelőző kritikus másodpercekre. És most, emlékszik?
- Nem, uram.
- Akkor honnan tudja, hogy majdnem szétlőtte a sajátját?
Donos csak a homlokát ráncolta.
- Nem… nem… tehetném le a lábam? Hülyén érzem magam.
- Sajnálom, de nem. Azért van itt, hogy hülyén érezze magát. Így sokkal nehezebben tud lerázni engem a begyakorolt szónoklataival. Amit tehet, az az, hogy válaszol.
Donos bólintott. A szín végre kezdett visszatérni arcába.
- Feltételezésem szerint, a lövés ötlete onnan jött, hogy mindig elgondolkodtam, mit tennék, ha a Karom osztag árulója a célkeresztbe kerülne.
- Remek. Ez a helyes válasz. Most pedig, mondja el, az emlékei alapján, és ne érzései alapján: szándékosan nyitott tüzet Lara Notsilra?
- Nem tudom.
- Szándékosan szegte meg elöljárója parancsát?
- Nem tudom.
- Nagyon jó. A jelentésemben a „fegyverrendszer meghibásodása” lesz az oka a cselekedetének. Azután meglátjuk, mit kezd ezzel a nagyra becsült ítélőszék.
- És ha úgy akarják, bíróság elé kerülök.
- Lehetséges. De talán nem fogják ezt tenni magával. Nem tudhatjuk. És ha úgy döntenek, elfogadják a „fegyverrendszer meghibásodása” sztorit, a karrierjének még közel sincs vége. Lesz még idő, mikor a Flotta túl sok pilótát alkalmaz, és egy eleresztett protontorpedónál kisebb vétség miatt csapnak ki embereket… de ez nem az az idő. – Wedge megfélemlítő arckifejezést villantott Donosra. – Donos, tudja, szerintem mi történt?
- Nem, uram.
- Szerintem amikor megtudta, hogy Notsil okozta a Karom osztag pusztulását, maga megpróbált bosszút állni rajta, semmibe véve az osztag többi pilótájának testi épségét és a feljebbvalói parancsát.
- Hát éppen ezt próbálom elmagyarázni, uram – mondta Donos. - Ezt akarom, hogy mások is megértsék. Hogy vállaljam a felelősséget tetteimért.
Wedge megrázta a fejét.
- Maga nem igyekszik eléggé elfogadni a megértést. Maga megpróbálja elkerülni. Ha ezt tenné, az azt jelentené, hogy felvállalja, hogy hibázott, és mindent megtesz azért, hogy jóvá tegye.
- Nem… értem. Nem tudom, hová akar kilyukadni ezzel.
- Miért nem tudott uralkodni magán? Vagy, hogy pontosítsak, miért nem tudta egy bajtársa sem, hogy nem fog tudni uralkodni magán?
- Nyilvánvalóan, mert nincs minden rendben a fejemben.
- Mert foglalkozott a problémával az orvosával.
- Nem, uram.
- A társaival.
- Nem, uram.
- Egyáltalán, beszélt valakivel erről, hogy javuljon a helyzet?
Donos elfordította a fejét, hogy sikerüljön újra kifejezéstelenné tennie vonásait.
- Senkivel, parancsnok.
- Donos, ez az, amit meg kellett volna tennie. Ez a megértés, amire vár, de eltaszítja magától. Akár repülni akar, akár nem, mit tehetünk a problémák orvosolása érdekében?
- Azt hiszem, keresnem kell egy pszichológust.
- Először beszéljen az egyik osztagtársával. Csak az egyikükkel. Akármekkora nyomás van a vállám, hadnagy, könnyebb azt elviselni, ha légkör van maga körül, s nem vákuum. Majd csak aztán beszéljen az orvosokkal.
Donos nem nézett Wedge szemébe, de bólintott.
- Csak akkor repülhet újra, ha alkalmasnak találtatik rá. És ezt nem maga fogja eldönteni.
Sikerült elérnie, hogy ránézzen, és megint bólintson.
- Értettem, uram.
- Egyet viszont jól csinált, Donos. Még ha nem is tud róla. A torpedó még Loran osztagparancsnok gépe előtt robbant fel.
- Erre sem emlékszem.
- De ez az, ami közém és a lemondás elfogadása közé áll. Leléphet.
Donos levette a lábát az asztalról.
- Csak még egy kérdés.
- Hallgatom.
- A hangárban, kérdezett valamit. Ha Lara újra előkerülne, melyik Lidércet ölné meg rajtam kívül? Még mindig nem értem, ezt miért kérdezte. Hogy a kérdés mit jelent.
- Először is, válaszoljon rá. Aztán majd elmondom.
- Nem vagyok biztos benne, hogy menni fog. Most már nem akarom megölni őt. Nem akarom a halálát sem. Sőt a kitagadását sem támogatnám. Az ellenségem volt, mikor még Trigitnek dolgozott, de azután olyasvalakivé vált, aki nem az ellenségünk. – Vállat vont, amivel jelezte, nincs ötlete a választ illetően. – Fogalmam sincs.
- Gondoltam. Tudni akartam, mit reagálna rá, ha valaki meg akarná ölni larát. Nem tetszene. Továbbá, azt akartam, hogy belegondoljon: ha olyan szituációban lenne, amikor Lara ellenség – elég kicsi a valószínűsége, hogy légiharci szituációban történne mindez -, és újra elvesztené az uralmat cselekedetei felett, megtámadná őt, és kényszerítené rá, hogy visszatámadjon. Igaz?
- Igaz.
- Ha a társai látják, hogy magának gondja van az ellenséggel, segítenének, igaz?
- Igen, uram.
- Ami megad nekik minden eszközt, hogy megöljék őt. Ugyanakkor, a valószínűsége, hogy az egyik társát ölik meg, is megnő. A kérdés másik része arra keresi a választ, hogy melyik társát áldozná fel?
- Egyiküket sem, uram.
- Gondolkodjon, hadnagy, vagy kénytelen vagyok elfogadni a lemondását.
Donos felállt, majd tisztelgett. Komorság virított ábrázatán, de legalább már nem viselte a kifejezéstelenség maszkját, gondolta Wedge.
Mikor Donos és csizmája végre elhagyta az irodát, Wedge felsóhajtott, majd lazított. Éveken át próbálta visszatartani magát, és nem megváltoztatni pilótái gondolkodásmódját, de ez az eset már régóta foglalkoztatta.
Donos pengeélen táncol, állapította meg Wedge. Egy rossz lépés, és túlságosan kiszámíthatatlan és fegyelmezetlen lesz ahhoz, hogy igazi pilótává váljon.
De még nem tette meg ezt a lépést, és amíg Wedge-nek sikerül is megakadályoznia mindezt, legalább az Új Köztársaság pénze, amit Donos pilótaoktatására költöttek, nem vész kárba. És legalább nem veszít el egy embert, akit hadi tapasztalatai és megrázkódtatásai a civil életbe rostálnak ki.
Valaki megint kopogott az ajtón.
- Bújj be.
Wes Janson robbant be adattáblával a kezében, de látva Wedge meztelen talpát, megtorpant.
- Ha szabad kérdeznem…
- Majd ha segítesz új helyet találni a csizmámnak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése